Archive for Czerwiec, 2015

Pierwsze zabiegi i uzdrawiania

wtorek, 23 czerwca, 2015

Zazwyczaj stawałem na wprost badanej osoby w odległości zapewniającej mi swobodne ruchy rękami. Wolno zbliżałem dłonie do głowy pacjenta i zaczynając od wierzchołka głowy, opuszczałem ręce wzdłuż ciała do stóp. Dłonie zbliżałem na taką odległość do ciała pacjenta, kiedy odczucie promieniowania ciała było najsilniejsze. Na tej właśnie odległości rejestrowałem (odczuwałem) wszystkie zmiany w promieniowaniu organów ciała pacjenta. Odbiór tych subtelnych wrażeń należy przeprowadzać powoli, by nie pominąć emanacji punktowych. O ile badana osoba cierpiała na serce, należy na początku swojej działalności omijać ten organ. Dłuższy zabieg na sercu, przeprowadzony nieumiejętnie, może spowodować zaburzenia czynności serca i gwałtowne podwyższenie lub obniżenie ciśnienia. Gdy badana osoba potwierdzi występowanie we wskazanym miejscu jakichkolwiek dolegliwości, należy ją zapytać o objawy. W wypadku niepotwierdzenia zmian patologicznych należy jej zwrócić uwagę na promieniujące miejsce, bez orzekania o rodzaju choroby. Tego typu uwagi prędzej czy później potwierdzane są przez pacjentów rozpoznaniem lekarskim. Wielokrotnie badana osoba stwierdziła, że przepowiedziałem chorobę. Było to tylko znacznie wcześniejsze zarejestrowanie (odebranie) sygnałów zmian chorobowych zachodzących w danym miejscu (okres utajony). Badania medyczne bardzo często nie potwierdzały zmian chorobowych, jednak po pewnym czasie lekarze stwierdzają te zmiany, zdziwieni skąd pacjent o nich wiedział wcześniej. Występuje to zjawisko szczególnie często w przypadku dolegliwości kobiecych, zmian gastrycznych czy chorób oczu, zatok i oskrzeli.

…read more

METODY STOSOWANE PODCZAS MAGNETYZACJI

wtorek, 23 czerwca, 2015

Spojrzenie, ręka i oddech właściwie i metodycznie kierowane mogą wywołać potężny efekt bądź lokalny, bądź też ogólny. Działać w ten sposób znaczy magnetyzować. Dokonywanie stałych magnetyzacji zwiększa wytwarzanie się emisji magnetycznej. Na początku swej praktyki – na co zwraca uwagę Jagot – magnetyzer powinien wystrzegać się zbyt długich lub częstych magnetyzacji. Przy pierwszych oznakach zmęczenia lub znużenia powinien przerwać zabiegi. Wśród np. 100 zdrowych osób znajdzie się 15 do 20 takich, na które magnetyzm zadziała w ciągu kilku minut, niekiedy wprost błyskawicznie, dając określone efekty. Inni odczują działanie magnetyzera po dłuższej akcji, wielekroć powtarzanej. Pierwsi z wymienionych to ludzie sensytywni (bardzo wrażliwi). Ale wszyscy chorzy, jacy by nie byli – odczują działanie magnetyzmu. Nawet i w takim przypadku, gdy przy normalnym stanie zdrowia organizm jest mało wrażliwy na fluidy życiowe, to stanie się receptywnym (odbierającym bodźce) w momencie choroby i zacznie odczuwać działanie magnetyzera.

…read more

SPOSTRZEŻENIA J. ŚWITKOWSKIEGO

niedziela, 21 czerwca, 2015

J. Świtkowski twierdził, że istotną sprawą podczas magnetyzowania jest przestrzeganie biegunowości ciała. Tak np. przód głowy u mężczyzny i górna część klatki piersiowej odpowiadają biegunowi ujemnemu, a tył głowy dodatniemu: brzuch zaś dodatniemu a plecy ujemnemu. U kobiet te same części ciała mają bieguny przeciwne. Podczas zabiegów bieguny magnetyzera i pacjenta powinny być naprzeciw siebie odmienne.

…read more

ODBIÓR ZJAWISK PARANORMALNYCH CZ. II

sobota, 20 czerwca, 2015

Czy jest możliwe odebranie takiej informacji bez różdżki i wahadła? Programujemy się, że podziemny ciek wodny wywoła na naszej dłoni charakterystyczne odczucie (ciepło, zimno, mrowienie, kłucie lub drętwienie) i w miarę ćwiczeń okazuje się, że jest to możliwe. Stwierdzamy, że nastawienie mentalne, czyli selektywność odbioru, daje znacznie więcej informacji. Koncentracja na wybranym odczuciu powoduje, że rejestrujemy informacje, które „normalnie” nie są odbierane. Wyćwiczenie tego rodzaju odbioru pozwoli rejestrować również patologie żywego organizmu.

…read more

WSPÓŁCZEŚNI UZDRAWIACZE POLSCY CZ. III

wtorek, 16 czerwca, 2015

W swojej działalności uzdrowicielskiej stosował Klimuszko zabiegi biomasażu, nazywane przez znawców masażem tybetańskim. (Przypuszczalnie masaż opuszkami palców wzdłuż linii czucia Heada – zob. rys. 5). A oto jak wyglądał typowy zabieg Klimuszki:

…read more

Wpływ relaksu na zmniejszenie napięć

poniedziałek, 15 czerwca, 2015

Ćwiczenia relaksu są ćwiczeniami niezbędnymi przed ćwiczeniami z bioenergią i mają na celu wprowadzenie organizmu w stan relaksu, odprężenia. Reakcja relaksu jest zmianą w organizmie, polegającą na zmniejszeniu napięcia mięśni i fizjologicznej aktywności organizmu. Inaczej mówiąc, chodzi o zmniejszenie napięcia mięśniowego oraz stanu ogólnej mobilizacji. Uczenie się osiągania stanu relaksu jest uczeniem się wywołania określonych reakcji organizmu, które stanowią wewnętrzne bodźce wyzwalające reakcję relaksu. Przykładem działania takich bodźców jest: przyjęcie odpowiedniej postawy ciała, napinanie i rozluźnianie określonych grup mięśni, zamknięcie oczu, określony sposób oddychania, zwrócenie uwagi na określone partie organizmu i grup mięśni, wczuwanie się we wrażenia płynące z wewnątrz organizmu. Istnieją różne techniki wprowadzania siebie w stan relaksu. Polegają one na wywołaniu u siebie różnych reakcji organizmu, które służą z kolei jako bodźce wyzwalające, czy ułatwiające reakcje relaksu. Jesteśmy ciągle poddawani napięciom. Istnieje wiele źródeł wywołujących napięcia w naszym organizmie. Najistotniejszymi dla nas są te napięcia:

…read more

Ćwiczenie z kolorami

sobota, 13 czerwca, 2015

Jednym z ćwiczeń, które posłużyło mi do zwiększenia odbioru subtelnych emanacji, były próby z kolorami. Po wycięciu z barwnych papierów (do kolorowych wycinanek) krążków o średnicy 5 cm, ułożyłem je na stole, w szeregu, w odstępach około 15 cm. Wcześniej przykryłem stół białym papierem. Spróbowałem zbliżać dłoń z góry do koloru czerwonego a później do niebieskiego. Czyniłem to raz lewą, raz prawą dłonią. Zdecydowanie mocniejsze wrażenie odbierałem lewą dłonią. Skoro wiedziałem już, która dłoń „więcej czuje”, tą właśnie dłonią starałem się „czuć” każdy kolor po kolei. Każdy kolor dawał inne wrażenia na powierzchni dłoni. Przykładowo: kolor czerwony – ciepło, miłe mrowienie, przyciąganie, zaś kolor niebieski – chłód, kłucie, odpychanie dłoni. Nieprzyjemnie odebrałem kolor czarny. Inne też wrażenia towarzyszyły odbiorowi koloru indy go i fioletowego. Było to przyjemne i bliskie.

…read more

Telebioenergoterapia

piątek, 12 czerwca, 2015

Diagnoza rozumiana jest tutaj jako rozpoznanie miejsc zaburzeń bioenergetycznych w organizmach żywych. wszystko, czego nie da się dotknąć. Większość ludzi dowiedziawszy się o tym, stuka się w czoło i uśmiecha z politowaniem. Skoro parę lat temu uwierzyłem w bioenergoterapię i przekonałem się o jej skuteczności, postanowiłem również spróbować telebioenergoterapii.

…read more

NIEUDANE METODY PRZEZ WINĘ LECZĄCEGO

środa, 10 czerwca, 2015

A. Bailey informuje, że „…wiele nieudanych metod leczenia wypływa z niezdolności leczącego do:

– określenia rozmiarów choroby, jej zasadniczego umiejscowienia oraz zebrania wiadomości, w którym z ciał ona głównie powstaje i leży,

…read more

ROZWÓJ RÓŻNYCH RUCHÓW RELIGIJNYCH

wtorek, 9 czerwca, 2015

Symptomatyczne jest to, że WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) uznała i zalegalizowała działalność niektórych afrykańskich czarowników. Efekty osiągane przez ludzi paramedycyny od dawna zwracają uwagę WHO. Interpretowanie tych efektów jest możliwe po uwzględnieniu swoistych energii psychicznych drzemiących w człowieku. Na pewno działa tu również osoba bioenergoterapeuty, czy magnetyzera, i aura otaczająca go. Nie należy osiągane pozytywne efekty tłumaczyć działaniem sugestii, gdyż trudno mówić o sugestii w przypadku dzieci, zwierząt czy roślin i wody. Na tych materiałach osoby mające zdolności bioenergoterapeutyczne potwierdzają łatwo występowanie oddziaływania bioenergoterapeutycznego.

…read more

SZTUKA EZOTERYCZNEGO LECZENIA

sobota, 6 czerwca, 2015

Najmocniejszy efekt osiąga się stosując tzw, krąg. Polega on na skupieniu 2, 3, 4, lub 5 osób przy pacjencie. Działanie energii jest wówczas mocniejsze i efekt jest szybszy. Wskazane jest tu działanie bezdotykowe. Pacjent leży na stole. Pierwszy wspomagający – staje przy głowie wykonując „kołyskę”. Drugi – trzyma lewą rękę nad czołem a prawą nad lewym podżebrzem pacjenta. Trzeci – zajmuje miejsce z prawej strony pacjenta, a jego prawa ręka znajduje się nad lewą kością biodrową, a lewa ręka nad prawym barkiem chorego. Czwarty – zajmuje miejsce z lewej strony pacjenta, a jego lewa ręka umieszczona jest nad kością biodrową, a prawa nad lewym barkiem chorego. Piąty – stoi z prawej strony pacjenta, prawą ręką trzyma lewą stopę a lewą ręką prawą rękę pacjenta. Szósty wspomagający – stoi z lewej strony pacjenta, lewą ręką trzyma prawą stopę a prawą ręką lewą rękę pacjenta.

…read more

Zdrowy duch w zdrowym ciele

czwartek, 4 czerwca, 2015

„Każdy z nas, podobnie jak ludzie, którzy żyli przed nami, odkrywa w mniejszym czy większym stopniu swój świat wewnętrzny. Przejawia się to w powszechności takich zjawisk, jak: wierzenia religijne, magia, medycyna ludowa itp. Jednakże dopiero ostatnie stule ie tak dobitnie wykazało i potwierdziło obiektywne istnienie a także rolę i znaczenie naszej psychiki. Odkrycie to można porównać z szokiem, który spowodował, że wielu ludzi skłonnych jest odwrócić się całkowicie od świata zewnętrznego i skoncentrować się na swoim wnętrzu, uznając je za jedyną wartość i jedyny świat, z którym warto i należy się liczyć. Przywrócenie wartości świata wewnętrznego jest tym bardziej zaskakujące, że XX wiek był w gruncie rzeczy nieprzerwanym pasmem sukcesów chłodnego, racjonalnego pozytywizmu. (…)

…read more

UZDRAWIACZE I ICH TECHNIKI UZDRAWIANIA

środa, 3 czerwca, 2015

Rozdział ten poświęcony jest wybranym magnetyzerom z zaznaczeniem techniki stosowanej przez nich podczas magnetyzowania. Wybór ten, sięgający okresu z przełomu XVIII-XIX wieku aż po czasy bliższe współczesności, stanowi obraz pojmowania uzdrawiania poprzez mag- netyzowanie.

…read more

Metody określania oddziaływania bioenergoterapeutycznego cz. II

wtorek, 2 czerwca, 2015

– 6. Próby z komorą mgłową (Wilsona). Szklany cylinder posiadający aluminiowe dno, wypełniony alkoholem metylowym, ustawia się na bloku suchego lodu. Utworzy się w nim strefa mgły powstałej z alkoholu. Trzymając ręce w pobliżu cylindra, można wywołać ruchy falujące mgły. Test R.N. Millera (30). Doświadczenie to wykonywała również O. Worrall na odległość 600 mil, z pozytywnym efektem.

…read more