Archive for Lipiec, 2015

Działalność bioenergoterapeutów z Pracowni Bioenergoterapii cz. II

czwartek, 23 lipca, 2015

Doskonalenie umysłu – metoda rozwijania szczególnych cech ludzkiej psychiki. żej korzystali z pomocy lekarzy przy określaniu wyznaczonych miejsc zaburzeń biopola {miejsc dotkniętych chorobą). Korekcja biopola i wzmocnienie energetyczne dokonywane było pod ich stałą kontrolą. Towarzyszący lekarze prowadzili obserwację naukową zachodzących zmian po zabiegach u pacjentów.

…read more

BHP bioenergoterapeuty

środa, 22 lipca, 2015

W prawie każdej monografii poświęconej bioenergoterapii czy uzdrawianiu spotykamy się z zagadnieniem właściwych warunków pracy bioenergoterapeuty. Warunki te mają chronić go przed negatywnymi skutkami wykonywanych czynności na pacjencie. Na te warunki składają się ograniczenia dotyczące czasu zabiegu i liczby dokonywanych zabiegów. Nie bez znaczenia jest tu również motywacja bioenergoterapeuty. Można by więc określić, że zakres i poziom bezpieczeństwa i higieny pracy bioenergoterapeuty zależy w dużej mierze od niego samego, od przyjętego przez niego schematu postępowania.

…read more

DAR ODDZIAŁYWANIA ZA POMOCĄ MAGNETYZMU

poniedziałek, 20 lipca, 2015

Nie należy utożsamiać magnetyzmu z hipnotyzmem: są to przedmioty dla zupełnie odrębnych gałęzi wiedzy. Magnetyzm działa na system nerwowy a potem zaczyna się jego wpływ uzdrawiający. Hipnoza działa na mózg a stąd na mięśnie. W stosowaniu magnetyzmu nie jest konieczne osłabianie woli pacjenta, magnetyzer działa przy pełnej świadomości pacjenta. Magnetyzm polega na przenoszeniu siły z jednego organizmu na drugi.

…read more

POSTĘPOWANIE W CZASIE ZABIEGU MAGNETYZOWANIA

niedziela, 19 lipca, 2015

J.P.F. Deleuze doradzał magnetyzerom następujące postępowanie w czasie zabiegu: „Usiądź naprzeciw chorego, nieco wyżej od niego, aby kolana jego znalazły się między twemi, ujmij każdy jego kciuk w dwa palce (wskazujący i wielki) i zwróć wzrok na chorego, siedząc spokojnie przez 2 do 5 minut. Następnie wznieś ręce obie do głowy chorego, oprzyj je na jego barkach, potrzymaj je na nich przez minutę i potem, ledwie dotykając, przesuwaj je wzdłuż jego ramion z wolna aż do końców palców. Ponowiwszy ten zabieg (głaski) 5-6 razy, odwracając zawsze dłonie na zewnątrz, gdy powracasz niemi ku barkom, połóż potem choremu twe ręce na głowie. Zatrzymaj je przez chwilę i posuwaj w oddaleniu 3-5 cm od twarzy wzdłuż niej aż do dołka sercowego. Wstrzymaj je tu przez chwilę, kierując kciuki ku sercu a inne palce ku bokom ciała chorego, a wreszcie posuwaj ręce powoli do kolan, lub jeszcze lepiej do stóp chorego. Takie głaski wykonywaj przez większą część zabiegów. Ponadto powinieneś kilkakrotnie zbliżyć się do chorego, aby ręce twe dotknęły górnej części jego pleców, a potem przesuwały się wzdłuż kręgosłupa i lędźwi aż do kolan lub stóp. Po kilku głaskach możesz zaczynać już od barków. Kończąc zabieg, zrób kilka głasków wzdłuż rąk i nóg chorego aż po końce palców w powietrze, a wreszcie w oddaleniu 8 do 10 cm od jego twarzy i piersi wykonaj kilka głasków poprzecznych. W ten sposób zbliżywszy ręce (obie razem), odsuwasz je potem szybko od siebie na zewnątrz, jak gdybyś z nich coś strzepywał. Ważne jest, żeby głaski szły zawsze od głowy do kończyn, a nigdy odwrotnie. Ręce należy szeroko rozstawić, wracając niemi w górę do głowy, a dłonie odwrócić wtedy na zewnątrz. Głaski te należy zakończyć głaskami krótkimi, od kolan do stóp. Głaski długie są odpowiednie we wszystkich mniej więcej wypadkach, gdyż magnetyzm rozchodzi się po całym organizmie chorego i skupia się w tych miejscach, które go najwięcej potrzebują. Aby udzielić choremu uspokojenia i orzeźwienia, wykonuje się przy końcu kilka głasków długich w oddaleniu 1 do 1,5 m od chorego. Robiąc głaski, należy zużywać tylko tyle siły mięśniowej, ile jej wystarcza na utrzymanie rąk w powietrzu i nie robić ich za szybko. Jeden głask długi powinien zużywać około pół minuty czasu…”

…read more

ODBIÓR ZJAWISK PARANORMALNYCH

piątek, 17 lipca, 2015

W zasadzie zapoznanie się z nimi narzuca sposób, w jaki można by tłumaczyć odbiór zjawisk paranormalnych (21). Na wiele milionów bitów informacji odbieranych przez nasz mózg za pośrednictwem 6-ciu (?) zmysłów w ciągu sekundy, zaledwie parę bitów na sekundę dociera do naszej świadomości. Oznacza to, że zaledwie ułamek procenta informacji o otoczeniu jest dla nas świadomy. Nie oznacza to oczywiście, że nasz mózg ich nie rejestruje. Rejestruje je a raczej są one tłumione na drodze: między- mózgowie-kora mózgowa.

…read more

DOKTRYNA MESMERA CZ. III

piątek, 17 lipca, 2015

– XX. Magnes, czy to naturalny czy też sztuczny, jest – podobnie jak i inne ciała – wrażliwy na magnetyzm zwierzęcy, a także i na zdolność opozycji, co nie przeszkadza, że zarówno w- pierwszym, jak i drugim przypadku jego działania na żelazo lub igłę kompasową nie doznaje najmniejszego zakłócenia. Dowodzi to, że zasada magnetyzmu zwierzęcego różni się zasadniczo od tej, jaka dotyczy minerałów.

…read more

RECEPTORY STÓP

czwartek, 16 lipca, 2015

Ogólnie wzmacniającym i uspokajającym zabiegiem jest „kołysanie brzucha”. Lewą rękę należy położyć na czole, prawą pod samym pępkiem pacjenta. Wykonać teraz należy ruch kołysania. Prawa ręka nie powinna ślizgać się po ciele pacjenta. Tempo (kołysania) powinno być równe i spokojne. Po 2 do 3 minutach zaprzestając kołysania, należy zwrócić uwagę, czy pacjent w tym momencie odczuwa mrowienie i przepływ energii przez całe ciało. Głowa i tułów powinny kołysać się w jednym tempie. Zabieg ten należy do jednego z mocniejszych oddziaływań i wskazany jest również dla dzieci przed zaśnięciem.

…read more

Telebioenergoterapia – kontynuacja

czwartek, 16 lipca, 2015

Przez kilkanaście dni oddziaływałem na dziewczynkę, Joasię O. z Lublina. Stwierdzono u niej posocznicę , co nie wróżyło na przyszłość nic dobrego. Diagnoza też odbywała się na odległość (Lublin-Warszawa), za pomocą zdjęcia z legitymacji szkolnej. W tej chwili Joasia O. jest już zdrowa. A jak uczyć się kontaktu na odległość? Oto instrukcja, jak ja to robię:

…read more

Sugestoterapia cz. III

środa, 15 lipca, 2015

Daje się zauważyć, że sytuacja pobudzająca, stresująca stwarza silne podłoże do działania sugestii (np. kolejka w sklepie i czyjaś sugestywna plotka znajduje szybkie odbicie). Te same osoby po ustąpieniu emocji dziwią się często swojej uległości na sugestie. Sugestia znajduje bardzo duże zastosowanie w efekcie placebo, kiedy to zespół oczekiwań kreuje zespół objawowy. Często pacjenci zwracają uwagę na zgoła hipnotyczne działanie niektórych kolorów, kształtów i wzorów. Świadczy to o dużym otwarciu na sugestię, czyli podatności. Podatności mogą towarzyszyć takie cechy, jak uległość, naśladownictwo, wyczekująca uwaga, poddawanie się uprzedzeniom czy określonym ideom i ideologiom. Ciekawym zjawiskiem autosugestii jest symulowanie choroby, by po jakimś czasie dostać jej autentycznych objawów. Znany jest w psychologii zbyt autorytatywny wpływ rodziców na dziecko i negatywne konsekwencje tego wpływu. Przypadki odnajdywania u siebie dolegliwości, na które cierpią aktualnie nasi najbliżsi lub znajomi, są przykładem działania określonych sugestii.

…read more

Widzenie na odległość

środa, 15 lipca, 2015

Często podczas diagnozy na odległość widziałem miejsce, w którym przebywał diagnozowany czy bioenergetyzowany pacjent. Na początku były to mgliste wyobrażenia, które z czasem nabierały wyraźniejszych form. Zacząłem czynić próby widzenia określonych miejsc ale już bez łącznika, jakim jest pacjent. Było to znacznie trudniejsze. Konieczna była wówczas koncentracja z wcześniejszym treningiem parotygodnio- wym. Aż w końcu pojawiły się pierwsze efekty. Obraz widziany w czasie transu był wyraźny i czasem podobny do widzeń ze snu. Ciekawym spostrzeżeniem było zobaczenie siebie a później swoich rąk podczas zabiegu na odległość.

…read more

Obserwacja wzrokowa miejsc zaburzeń energetycznych

wtorek, 14 lipca, 2015

Do najtrudniejszych ćwiczeń należy obserwowanie wzrokiem chorych miejsc pacjenta. Wymaga to od bioenergoterapeuty: po pierwsze – wiary w to zjawisko i pokonania psychicznej bariery: po drugie – opanowania samego widzenia. Wiara w istnienie takiej możliwości wzmaga dodatkowo dużą wrażliwość na odbiór subtelnych emanacji. Ludzi o takiej wrażliwości spotyka się wyjątkowo rzadko. Tego typu zdolności należy rozwijać i ćwiczyć, gdyż mogą zaniknąć z powodu choroby czy stresu (kompleksu).

…read more

Barbara Rudzińska i Jerzy Lewandowski

niedziela, 12 lipca, 2015

Była jedną z trzech osób zakładających podwaliny Pracowni Bioenergoterapii. Wiele wysiłku poświęcała organizowaniu przyjęć lawiny pacjentów, dzięki czemu pozostali mogli oddać się całkowicie zabiegom bioenergoterapeutycznym. Ukończyła wiele kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Radiestetów, między innymi rebierthingu, polarity, różdżkarstwa, doskonalenia umysłu i bioenergoterapii. Była członkiem Zarządu Towarzystwa Psychotronicznego. Ciekawe efekty terapeutyczne osiąga z małymi pacjentami, u których stwierdzono uszkodzenie słuchu. Działała charytatywnie w przychodni dla dzieci z uszkodzeniami i utratą słuchu patronowaną przez Polski Związek Głuchych. Aktualnie nie praktykuje.

…read more

Relaks – ćwiczenia przykładowe

niedziela, 12 lipca, 2015

Kurczenie się mięśni to kontrakcja. Wywołuje je bardzo słaby prąd (mioprąd), mierzalny miografem, płynący przez mięśnie. Mięsień w stanie napięcia jest „twardy”, czyli obdarzony dużym potencjałem elektrycznym. W stanie relaksu, czyli minimalnego napięcia mięśnie stają się „miękkie”, rozluźnione i ciężkie. Obok wrażenia ciężkości pojawia się uczucie „ciepłych” mięśni na skutek rozluźnienia i rozszerzenia naczyń krwionośnych i lepszego dopływu krwi do nich. Odprężając grupy poszczególnych mięśni, łagodzimy uczucie lęku, agresywności, przygnębienia i wszelkich negatywnych emocji. Obok zmniejszenia przykrych i szkodliwych emocji, odprężając nasze mięśnie – oszczędzamy energię fizjologiczną organizmu. Ćwiczenia relaksacji dostarczają też przyjemnych stanów, bo stan relaksu odczuwany jest jako „coś przyjemnego”. Określić to zjawisko można jako „wewnętrzne rozluźnienie”, wewnętrzne uspokojenie, odprężenie, wewnętrzny spokój, wewnętrzną ciszę, odświeżenie i wypoczęcie.

…read more

Sugestoterapia cz. II

sobota, 11 lipca, 2015

Zauważa się też, że wszystkie osoby ulegają sugestii w mniejszym czy większym stopniu. Mam wrażenie, że wiąże się to z określonym funkcjonowaniem mózgu i procesami myślowymi. Docieranie sugestii może być bezpośrednie lub pośrednie, a więc poprzez inne czynniki. Sugestia może być zewnętrzna, czyli to czemu ulegamy najczęściej, lub wewnętrzna, czyli autosugestia. Jedną i drugą metodę używa się z dużym powodzeniem w różnych technikach relaksu (relaksu autogennego) czy też jogi. Właściwie nie ma takiej dziedziny życia, w której nie można by posłużyć się sugestią (handel, polityka, medycyna itd.). Wiele układów wzajemnej sympatii między zakochanymi bazuje na silnych sugestiach zewnętrzych i wewnętrznych.

…read more