Archive for Sierpień, 2015

Czym jest zdrowie a czym choroba?

poniedziałek, 24 sierpnia, 2015

Zdrowie, według Światowej Organizacji Zdrowia, można zidentyfikować jako stan pełnego fizycznego, psychicznego i socjalnego dobrego samopoczucia. To określenie zdrowia ma jednak (zdaniem świata medycznego) cechy definicji o zbyt idealnych kryteriach. W zgodzie ze współczesną teorią i praktyką medyczną pozostaje jako bardziej użyteczna definicja zdrowia, określająca je jako normalny stan ustroju, którego czynności i struktura są prawidłowe, a układy regulujące zapewniają stan wewnętrznej równowagi oraz zdolność przystosowywania się do warunków zewnętrznych. Cechami zdrowia są: dobre samopoczucie i chęć wykonywania pracy oraz aktywny stosunek do życia. Choroba natomiast jest stanem zmniejszonej zdolności przystosowawczej ustroju, w którym występuje zaburzenie jego czynności. Według bioenergoterapeutów, choroba jest zaburzeniem energetycznym organizmu w dowolnym jego miejscu, a jej uwarunkowania tkwią w jego psychofizycznych strukturach. Odporność organizmu mierzy się właściwym poziomem neuroenergetycznym. Rozróżnia się następujące fazy choroby:

…read more

ABC BIOENERGOTERAPII

niedziela, 23 sierpnia, 2015

Pierwsze kroki do spotkania z bioenergoterapią powinny prowadzić przez spotkania z samym sobą, poprzez pracę nad własną psychiką i energią drzemiącą w nas samych. Pomagać może tylko człowiek, który autentycznie życzy innym dobrze. Nie jest nim na pewno ten, kto po „proroczych snach” podniesie ręce i krzyknie „ja was uzdrowię, bo wszystkich was kocham”, a już po chwili nienawidzi większość widzów, gdyż mu nie uwierzyli lub nie poczuli jego energii. Częściej słyszymy i rozmawiamy o uzdrowieniu niż czynimy cokolwiek, by pomóc innym. Zdolność, jaką posiadają bioenergoterapeuci, tkwi w każdym człowieku, w jego wrażliwości, etyce a przede wszystkim psychice. Każdy z nas może w mniejszym czy większym stopniu pomagać cierpiącym. Nieliczna zaś grupa ma silne zdolności bioenergetyczne. Te cechy szczególnej wrażliwości są na ogół przekazywane genetycznie. Z tej grupy ludzi rodzą się wybitne indywidualności – fenomeny. Pomagając innym, pomagamy sobie – poznając nowe stany umysłu, rozwijamy zdolności zwane paranormalnymi. Kontakt z chorym uczy nas szacunku wobec cierpiącego i cierpliwości w przypadkach wydawałoby się niemożliwych. Cuda na co dzień nie zdarzają się. Na co dzień jest cierpienie chorego i wysiłek podczas bioenergoterapii. Po tych paru zdaniach spróbujemy zrobić pierwszy, chyba najważniejszy krok – oczyścić się z napięć psychicznych poprzez relaks.

…read more

ZABIEG POLARITY

niedziela, 23 sierpnia, 2015

Czynnikiem uzdrawiającym jest tu siła życiowa, subtelna forma energii elektromagnetycznej. Odczucie tej energii jest możliwe podczas zabiegów polarity. Nazwa polarity pochodzi od właściwości ciała – zwanej polaryzacją. Sens polarity sprowadza się do łączenia określonych części ciała dotykiem rąk. Praktykujący polarity może dokonać zabiegu łącząc prawą rękę z lewą stroną ciała, a lewą rękę z prawą stroną ciała pacjenta. Najlepsze rezultaty osiąga się wówczas, kiedy chory rzeczywiście potrzebuje naszej pomocy.

…read more

Sojusz medycyny klasycznej z medycyną alternatywną cz. II

piątek, 21 sierpnia, 2015

Spójrzmy teraz na przyczyny, które sprawiły, że sztuka lekarska po okresie nie zakłóconego rozwoju pogrążyła się w kryzysie, tracąc własną tożsamość. Wyróżniają go fazy stosunków między medycyną klasyczną (oficjalną) a naturalną (pozainstytucjonalną). Można wyróżnić trzy takie fazy:

…read more

ZJAWISKA TOWARZYSZĄCE MAGNETYZOWANIU CZ. II

piątek, 21 sierpnia, 2015

Zwykle F.E. Bilz stosował od 7 do 14 zabiegów. Pomyślne rezultaty uzyskiwał u pacjentów w różnym wieku. Swoje zabiegi wspierał działaniem wody, którą sam magnetyzował. Już wówczas wiedział, że magnetyzm można stosować przy każdej dolegliwości, z wyjątkiem kwalifikującej się do natychmiastowej operacji. Każdy magnetyzer, zdaniem Bilza, powinien wypracować swój indywidualny sposób leczenia. Powinien jednak zważać przede wszystkim na biegunowość ciała, kierunek przebiegu głównych nerwów, unikać przemagnetyzowania jednego miejsca, a także „pociągnięć ku sobie nie czynić”.

…read more

OCHOROWICZ I ZJAWISKA MAGNETYZOWANIA

czwartek, 20 sierpnia, 2015

Dla większości lekarzy magnetyzm i hipnotyzm są jednym i tym samym, a wszystkie zjawiska magnetyzmu przypisuje się hipnozie. Ochorowicz uważał, że popełnia się kardynalny błąd nie rozróżniając magnetyzmu i hipnozy.

…read more

„Spotkanie z sobą”

środa, 19 sierpnia, 2015

W pomieszczeniu, gdzie nikt nie będzie mi przeszkadzał, siadam w wygodnym fotelu (bądź na krześle). Zamykam oczy. Kręgosłup jest wyprostowany, nogi wygodnie spoczywają na podłodze. Chodzi o to, by w czasie relaksu czy medytacji nic nie odwracało mojej uwagi. Sprawdzam teraz, czy wszystkie mięśnie są rozluźnione. Powieki ciężko opadają na dół, oczy zdają się patrzeć w punkt między oczami, mięśnie szczęki rozluźnione, język luźno opada na dno jamy ustnej. Teraz ramiona – powinny opadać lekko na uda, mięśnie barków powinny być rozluźnione. Nigdzie w moim ciele nie może być napięcia. Mój oddech jest równy, spokojny. Oddycham nosem. Oddech dopasowałem (dostroiłem) do pracy serca. Bicie serca wyczułem prawą dłonią na lewej ręce w przegubie. Gdy mam trudności z wyczuciem pulsu, oddycham tempem około 30 do 50 oddechów na minutę. Z czasem przestaje być to problem. Zresztą w czasie relaksu nic nie jest i nie może być problemem. Oczy mam zamknięte, oddycham równo, jestem całkowicie rozluźniony. Myśli tłoczące się do głowy przyjmuję i odsyłam dalej do niepamięci. Nie walczę z niczym. Każda myśl, każde wrażenie przepływa przeze mnie. Nic nie zostaje zatrzymywane w mojej psychice. Zauważam w pewnym momencie, że zapominam o swoim ciele. Świadomość mojej percepcji jest jedynym małym punktem w przestrzeni. Taki właśnie stan udaje się osiągnąć bardzo rzadko w czasie pierwszego relaksu. Zazwyczaj dla większości osób relaks należy do trudniejszych ćwiczeń.

…read more

KURACJA BIOMAGNETYZMAMI

środa, 19 sierpnia, 2015

W czasie kuracji biomagnetyzmami nie wolno pacjentowi pić żadnych napojów wyskokowych, bo może przypłacić to życiem. Nie jest także wskazane picie kawy ani palenie papierosów”.

…read more

UZDRAWIANIE KAHUNÓW

niedziela, 16 sierpnia, 2015

W skład tego uzdrawiania wchodzą jeszcze zabiegi dodatkowe, takie jak: masaże, kąpiele, oddziaływanie w głąb, całe uzdrawianie nazywane jest lomi-lomi. Wszystkie te czynności połączone są z działaniem myślowym. M.F. Long twierdził, że: „…Niektórzy ludzie posiadają naturalną zdolność do nakładania rąk na słabych i chorych oraz przekazywania im swej siły żywotnej. Jeszcze lepsze wyniki zachodzą, gdy uzdrawiacz nakłada ręce i prosi Boga (Najwyższe Ja), by chorego uleczył. O ile Najwyższe Ja zostało przywołane i działa, wtedy zachodzi cudowne uleczenie. Istnieje więc dwojaka działalność: niższa i wyższa… Siła żywotna – elektryczność ciała-czyli niższa mana posiada zadziwiające właściwości. Stosują się one do poleceń wydawanych przez świadomość istot myślących… Jeżeli nawiąże się widmowa nić między uzdrawiaczem a pacjentem, można przekazywać na odległość (telepatycznie) swą siłę witalną i myśli sugestii”.

…read more

Bioenergoterapia w przypadku niedosłuchu u dzieci

sobota, 15 sierpnia, 2015

Problemem, który zaczyna zwracać uwagę lekarzy, jest nieprawidłowy poród (przedwczesny) i jego konsekwencje. Jednym ze skutków takiego porodu może być niedosłyszalność czy też głuchota wrodzona. Zgłaszające się do Pracowni Bioenergoterapeutycznej dzieci miały różny stopień uszkodzenia słuchu. Związane jest to z niewykształceniem mowy. Oto jeden z przykładów:

…read more

WSPÓŁCZEŚNI UZDRAWIACZE POLSCY

sobota, 15 sierpnia, 2015

Zaprezentuję teraz tylko kilku z dużego grona działających współcześnie uzdrawiaczy i bioenergoterapeutów polskich. Tych, o których mówi się najczęściej i którzy rozpoczęli pierwsze kontakty ze światem nauki. Wielu tu z wymienionych owocnie pomaga chorym, a uzdrawiając, buduje pomost dla porozumienia tradycyjnej medycyny z tymi, których działalność uważana jest jeszcze za magię… Godną szacunku jest ich działalność, gdyż niezależnie od tego, jakimi pobudkami kierują się, zmierzają do jednego – pomocy tym, którzy tego oczekują.

…read more

HIRAM JACKSON

sobota, 15 sierpnia, 2015

J.P.F. Deleuze uważał, odmiennie niż J. Gratzinger, że „wypromie- niowanie fluidu magnetycznego” wyczerpuje magnetyzera. Twierdził również, że magnetyzm nie uzdrawia z tej czy innej choroby, lecz tylko leczy tę lub tamtą osobę, chorą na określoną chorobę, czyli choroba jest zindywidualizowana przez pacjenta.

…read more

Jasnowidzenie, widzenie wyprzedzające i przepowiadanie cz. II

wtorek, 11 sierpnia, 2015

Ta zdolność odbierania znaków nie jest czymś nadzwyczajnym. Nie trzeba przekonywać, że wielu ludzi miewa takie odczucia. Wielokrotnie łapiemy się na tym, że to, co się wydarzyło, widzieliśmy we własnym śnie, albo właśnie tego baliśmy się najbardziej. Nie należy jednak mylić tego zjawiska ze zjawiskiem należącym do sfery psychopatologii. To ostatnie polega na poczuciu znajomości sytuacji nowej, a więc nie przeżytej nigdy poprzednio. Objawy te noszą nazwę „już przeżytego” (déja vécu),, już widzianego” (déja vu) itp. Zresztą w wielu przypadkach doznań i odczuć trudno określić nawet psychiatrom, gdzie kończy się granica normalności a zaczyna nienormalność. Może kiedyś w przyszłości widzenia schizofreników będą interpretowane nie tylko w kategorii zaburzeń psychicznych. Pewne jest to, że takie nietypowe rozbudzenie umysłu daje inny obraz rzeczywistości i poczucia ciągłości czasu.

…read more

POSTĘPOWANIE W CZASIE ZABIEGU MAGNETYZOWANIA CZ. II

poniedziałek, 10 sierpnia, 2015

W czasie zabiegu odczuwa „coś” i magnetyzer. Te odczucia ujmuje Deleuze w cztery podstawowe wrażenia:

…read more