Archive for Wrzesień, 2015

TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE BIOENERGOTERAPIĘ

czwartek, 24 września, 2015

W stosowaniu bioenergoterapii bardzo często wielu terapeutów czy uzdrawiaczy wspomaga swoje działania innymi technikami terapeutycznymi, wchodzącymi także w skład medycyny nieoficjalnej czy alternatywnej. W praktyce bioenergoterapeuci często posiłkują się elementami tych technik w zależności od potrzeb. Do technik tych można między innymi zaliczyć:

…read more

Ćwiczenie czucia w rękach

wtorek, 22 września, 2015

Przechodzę kolejne etapy wyciszania. Po koncentracji na kolorze, oddychając nim, skupiam uwagę na rękach. Oddycham. Jestem spokojny. Ręce. Moje ręce… W pewnym momencie czuję nasilające się mrowienie w rękach. Staram się obserwować ręce przez parę minut.

…read more

Pierwsze zabiegi i uzdrawiania cz. II

piątek, 18 września, 2015

Podchodząc do chorego, staram się zawsze być pewnym swojej siły (bioenergii) i odporności na dolegliwości pacjenta. Chodzi w tym wypadku o tzw. przeniesienie informacji chorobowej na siebie. Pamiętam, jak byłem tym zjawiskiem na początku swojej działalności zdziwiony. Badając pacjenta z astmą, w pewnym momencie zacząłem odczuwać duszenie i brak tchu. Gdy opisałem pacjentowi moje odczucia, potwierdził on, że miewa często właśnie tego typu ataki. Wielokrotnie jeszcze zdarzyły mi się podobne sensacje, które znajdywały potwierdzenie w dolegliwościach pacjentów. Pojawiły się u mnie również często szumy w uszach bądź odczuwałem nieokreślone zapachy i smaki w ustach.

…read more

Wpływ relaksu na zmniejszenie napięć – kontynuacja

środa, 16 września, 2015

Pierwotnie, w zamierzchłych czasach, objawy mobilizujące organizm rozładowywały się w ataku (agresji) i ucieczce, po czym organizm po pewnym czasie znowu wracał do normy. Współczesny człowiek zaś częściej mobilizuje organizm wyobrażając sobie tylko niebezpieczeństwo czy zagrożenie (filmy i TV) niż na samo zagrożenie. Zatem doprowadzenie do mobilizacji organizmu pod wpływem myśli i wyobrażeń to jedno ze źródeł napięć człowieka. Napięcia poszczególnych obszarów organizmu, chociaż nie tak silne jak w reakcjach strachu, kumulują się, zalegają w organizmie i powodują stany chronicznego napięcia. Stan ten z kolei wywołuje dalsze konsekwencje, np. bezsenność, nadpobudliwość.

…read more

LECZENIE NA ODLEGŁOŚĆ

poniedziałek, 14 września, 2015

Zdaniem doreala choroby, które obserwujemy na podstawie ema- nacji z ciała czy też aury, mają swoje przyczyny w jednym z czterech ciał człowieka, tj. fizycznym, eterycznym, astralnym lub mentalnym. Duchowy uzdrawiacz, jeżeli nawet posługuje się magnetyzmem, powinien zwrócić uwagę na źródło choroby. Ciało fizyczne jest ekranem, na którym następuje projekcja dolegliwości czy zaburzeń w którymś z trzech pozostałych ciał. Przyczyna powstawania raka, najgroźniejszej choroby współczesności, jest metafizyczna. Z tego też powodu nie jest możliwe wyleczenie jej metodami fizycznymi. Możliwa jest pomoc uzdrawiacza duchowego czy magnetyzera, ale tylko po rozpoznaniu podświadomych uczuć pacjenta. Jest to na tyle trudne zadanie, że pacjent ukrywa swoje uczucia i nigdy nie przyzna się np. do głębokiej nienawiści do ojca, które to uczucie może być źródłem zaburzeń w jego świecie astralnym.

…read more

POGLĄDY JÓZEFA ŚWITKOWSKIEGO CZ. II

poniedziałek, 14 września, 2015

V. Magnetyzm nie jest środkiem łagodzącym objawy, lecz usuwającym przyczynę. Zdarza się, że po zabiegu następuje pogorszenie: gorączka wzmaga się, bóle stają się dotkliwsze a nawet pojawiają się w miejscach, które były jakby zdrowe. To pogorszenie jest pocieszające, gdyż wskazuje na mocną reakcję i rokuje szybko poprawę. Typowym objawem jest tzw. przesilenie, kiedy to zazwyczaj pojawia się nasilenie dolegliwości. Zabiegi magnetyczne wywołują swój wpływ w organizmie powoli i stopniowo. Jeżeli magnetyzm nie pomoże, organizm w ogóle go nie przyjmie. Do wybitniejszych objawów podczas i po magnetyzowaniu należy: zmiana tętna, podniesienie ciepłoty ciała o 1 do 2°C. Przy chorobach żołądka i jelit mogą wystąpić: odbijanie i burczenie oraz przelewanie się pokarmów. Nasilić się może działanie nerek, oddawanie moczu, zaś u kobiet wzmożenie krwawienia miesięcznego. Magnetyzm zwiększa siłę mięśniową, co sprawdzić można dynamometrem. Zwiększa się siła ostrości widzenia. Osoby magnetyzowane mogą w ciemności widzieć promieniowanie z palców, oczu i głowy magnetyzera. Badanie dna oka stwierdza hiperfizjo- iogiczne napięcie naczyń krwionośnych na tylnej powierzchni oka (A. de Rochas). Najbardziej przekonującym jest działanie magnetyzera na rośliny. Po działaniu magnetyzera rośliny rosną szybciej, kwiaty rosną większe i bujniejsze. Magnetyzm ma działanie przeciwgnilne a przede wszystkim jonizuje powietrze, które staje się dobrym przewodnikiem elektryczności…”

…read more

METODA LECZENIA PRZEZ MAGNETYZOWANIE

piątek, 11 września, 2015

Lekarz medycyny Józef Gratzinger uważał, że leczący metodą przez magnetyzowanie powinni wykazywać się doskonałym zdrowiem fizycznym i wysokim poziomem moralnym. Był to, zdaniem Gratzingera, warunek niezbędny uzdrawiania przez magnetyzowanie. Tylko ten może owocnie uzdrawiać, kto posiadł doskonałą harmonię fizyczną i duchową. Magnetyzer musi odbyć gruntowne studia anatomiczne i fizjologiczne, by wreszcie pod kierunkiem wykwalifikowanego magne- tyzera uzyskać wprawę w magnetyzowaniu. Nie doktorat lub tytuł profesora, lecz powyższe uzdolnienia predystynują na magnetyzera.

…read more

Ćwiczenie do obserwacji biopola (aury)

środa, 9 września, 2015

Odwołując się do starożytnej wiedzy hinduskiej i najnowszych spostrzeżeń, można stwierdzić, że wokół ciała człowieka istnieje rodzaj otoczki czy promieniowania, emitowanego przez niego. Promieniowanie to, zwane przez jogów hinduskich ciałami subtelnymi człowieka, aurą a przez współczesnych biopolem, daje się częściowo zaobserwować po systematycznych ćwiczeniach. Udają się te ćwiczenia lepiej, kiedy praktykuje się również ćwiczenia jogi, relaksacji i wyciszania.

…read more

Sojusz medycyny klasycznej z medycyną alternatywną

środa, 9 września, 2015

Problemy egzystencjalne człowieka znajdują się poza obszarem zainteresowań psychologii naukowej i medycyny. Bezpośrednią konsekwencją tego faktu jest bezradność adeptów psychologii i medycyny w zetknięciu z cierpiącym człowiekiem, o ile pojęcie to rozumiane jest szerzej niż ludzkie ciało czy zachowanie oderwane od kontekstu egzystencjalnego. Z tej bezradności rodzi się rozczarowanie ludzi szukających pomocy, a rezultatem końcowym jest obserwowany współcześnie nawrót do znachorstwa u osób cierpiących fizycznie i renesans religii u ludzi, którzy nie potrafią sprostać wyzwaniom i trudom współczesności.

…read more

Zbigniew Kubek-Trząski i Marek Kalwoda

wtorek, 8 września, 2015

Zainteresowanie parę lat temu radiestezją było preludium do bioenergoterapii. Wykazał duże zdolności radiestezyjne, które po niedługim czasie uwieńczył mianem zweryfikowanego eksperta radiestety, czyli osoby kompetentnej do wykonywania ekspertyz radiestezyjnych. Ukończył kurs doskonalenia umysłu i bioenergoterapii. Sukcesy w dziedzinie bioenergoterapii zawdzięcza dużemu wkładowi pracy w techniki relaksacji a przede wszystkim predyspozycjom do takiej działalności. Ogromną sympatią darzyli tego bioenergoterapeutę nie tylko koledzy z Pracowni, lecz również przychodzący pacjenci. Swoje sukcesy w dużej mierze zawdzięczał żonie Annie, lekarzowi medycyny, która również swój wolny czas poświęcała bioenergoterapii i z której pomocy wszyscy członkowie Pracowni korzystali. Aktualnie nie praktykuje.

…read more

Kręgarstwo (techniki manualne)

niedziela, 6 września, 2015

Kręgarstwo, czyli osteoterapia znana jest w Polsce od wielu lat ze zbawiennych efektów, jakie przynosi ludziom jej działanie. Wielokrotnie kręgarze ingerują tam, zresztą ze znakomitymi skutkami, gdzie chirurdzy po wielu konsultacjach proponują pacjentowi już tylko zabieg chirurgiczny. Terapia ta, uważana za fragment obszernej wiedzy ludowej, doszła do perfekcji. Dobry kręgarz potrafi bezbłędnie określić miejsce chorobowe, jak również obszar zmian bólowych czy innych neuralgii. Jednym czy paroma zabiegami potrafi doprowadzić do likwidacji dolegliwości i wyraźnie odczuwanej poprawy przez pacjenta. Najlepsze rezultaty ingerencja kręgarzy przynosi w przypadkach dyskopatii, zmian zwyrodnienio- wych, rwy kulszowej itp. Oczywiście, cudów tu nie ma, choć uniknięcie poważnego zabiegu chirurgicznego można poczytać niejednokrotnie za cud. Często sami chirurdzy w prywatnych rozmowach zwracają uwagę na mąłą skuteczność swoich zabiegów w stosunku do liczby przeprowadzonych. Nic dziwnego więc, że sukcesy święcą ludowi kręgarze.

…read more

WSPÓŁCZEŚNI UZDRAWIACZE POLSCY CZ. II

piątek, 4 września, 2015

Swoje doświadczenia C. A, Klimuszko szczegółowo opisał w pracy pt. Moje widzenie świata, wydanej przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Radiestetów w 1979 r. zbiegiem przypadków. Oprócz wielu zwolenników miał Klimuszko zagorzałych przeciwników. Sprzeciw ich malał, gdy sami spotykali się z tym niepospolitym człowiekiem. Niejednokrotnie ci, co wczoraj potępiali go, dziś skrycie prosili o pomoc. Przeciwnikami jego byli ludzie, których umysł był zbyt mały, aby zrozumieć charakter zjawisk, niepowtarzalność tego człowieka i jego istnienia. Reagowano na jego działalność ironią i kpiną. Swój czas Klimuszko poświęcał człowiekowi cierpiącemu i załamanemu.

…read more

BIOENERGOTERAPIA Z PACJENTEM I GRUPĄ CZ. II

piątek, 4 września, 2015

Nasuwa się więc pytanie, dlaczego jest tak duże zainteresowanie bioenergoterapią? Przede wszystkim dlatego, że otworzyły się jeszcze jedne drzwi do nadziei. Drzwi, za którymi czeka bioenergoterapeuta czy uzdrawiacz. Nie oddziela go od pacjenta biurko, komputer i niechęć lekarza. Trzeba przyznać, że stosunki między lekarzem a chorym w polskich warunkach zostały odhumanizowane. Natomiast, jak dotąd, większość bioenergoterapeutów żyje pasją, która otwiera przed nimi nowe widzenie człowieka. Nie żałują swojego czasu na to, by porozmawiać z chorym o jego schorzeniu, by spróbować odnaleźć jego źródło nie tylko w zaburzeniach sfery fizjologicznej, lecz również w zaburzeniach sfery psychicznej, wywołanych stresami towarzyszącymi naszej codzienności.

…read more

UZDRAWIANIE JEST AKTEM NATURALNYM

piątek, 4 września, 2015

H. Edwards uważa, że człowiek jest tylko odbiornikiem i przekaźnikiem sił uzdrawiających chorego, i że żaden ludzki czyn nie jest w stanie wywołać wyleczenia. Działający umysł ma naturę duchową, poprzez którą pomagają nam w procesie leczenia „uzdrawiający przewodnicy”. Normalny umysł winien wówczas być uśpiony. Należy unikać wtedy myślenia o sprawach codziennych.

…read more