Archive for Październik, 2015

Dotknięcie tzw. gorącej dłoni – kontynuacja

sobota, 24 października, 2015

Po skoncentrowaniu się na dłoniach starałem się wyczuć granicę biopola rąk, czyli tzw. kulę energetyczną. Mając już tę przestrzeń energetyczną między dłońmi, wykonywałem najpierw ruchy zbliżania i oddalania rąk. Po paru minutach ćwiczeń pole stawało się silniejsze, większa była koncentracja psychiki na wykonywanym ćwiczeniu. Następnie obracałem dłońmi tak, jak gdybym miał pomiędzy nimi piłkę. Osoby obserwujące to, po włożeniu ręki między moje dłonie, odbierały przeważnie silne mrowienie. Jeżeli natomiast położyłem tę „wyobrażalną kulę” np. na czyjejś dłoni, odbierano to jako ciepło i mrowienie rozchodzące się od ręki do głowy czy do nóg. Niejednokrotnie miałem wrażenie, że stworzona tym sposobem materia czy substancja ma strukturę fizyczną jak gdyby pianki ubitej z białka jajek. Stawianie tej materii np. na stole, powodowało odczucie jej przez drugą osobę o podobnej wrażliwości. Sądzę, że dlatego też osoby uzdolnione bioenergoterapeutycznie niejednokrotnie mają wrażenie czy odczucie wysysania z nich siły witalnej przez osoby drugie. Zdarzać się to może wtedy, gdy w pobliżu nas znajdują się osoby z poważniejszymi zaburzeniami w funkcjonowaniu organizmu. Odczuwamy ten stan rzeczy pojawieniem się bólu głowy, znużeniem czy swoistą bezsilnością. Dolegliwości tego typu zazwyczaj zaraz znikają z chwilą oddalenia się od „biorącej energię” osoby.

…read more

Jasnowidzenie, widzenie wyprzedzające i przepowiadanie

sobota, 24 października, 2015

Zjawiska te nie łączą się bezpośrednio z uzdrawianiem czy bioenergoterapią, jednakże mają wiele wspólnego ze zdrowiem i życiem człowieka. Zdarza się nieraz wykonującym zabiegi bioenergoterapeutyczne, odczuwanie tego, co czeka pacjentów w przyszłości. Przed przekazaniem im tych widzeń powstrzymują bioenergoterapeutów względy humanitarne. Nie jest to przyjemne uczucie, gdy myśl jest natarczywa, a nie można się jej pozbyć. Podobne odczucia miałem, kiedy po transie hipnotycznym z mgr S. Abramowskim chciałem wstać z łóżka o własnych siłach. Nie mogłem tego uczynić i sam na coś bardzo czekałem. Właściwie nie wiedziałem na co, ale czułem, że jest to bardzo ważne. Siedziałem niespokojny, drżąc. Gdy kolega stuknął trzykrotnie w drzwi szafy, podniosłem się. Później okazało się, że zaprogramował on tak mój powrót do pełnej świadomości.

…read more

Ćwiczenie siły wzroku. Koncentracja

piątek, 23 października, 2015

Ćwiczenie siły wzroku jest nam potrzebne między innymi po to, by móc i umieć patrzeć innym w oczy. Jakże często rozmawiając z kimś, wręcz unikamy jego wzroku i sami obawiamy się spojrzeć prosto w oczy. Spojrzenie prosto w oczy w czasie rozmowy nadaje wiarygodności wypowiadanym treściom a rozmówcy szczerości. Unikanie patrzenia w oczy jest teraz dość nagminne. Ćwiczenie to było już dawno temu znane pod nazwą , joga oczu”. Oto niektóre elementy tego ćwiczenia.

…read more

Zjawisko bioemanacji istot żywych

wtorek, 20 października, 2015

Hipotezy na temat zjawisk bioemanacji (7) wysuwali w Polsce prof. Stefan Manczarski i prof. Włodzimierz Sedlak. Bioplazma, zgodnie z ich teorią Jest mieszaniną ładunków elementarnych, dodatnich i ujemnych, wykazujących cechy fali elektromagnetycznej. Uczeni przypuszczają, że bioplazma stanowi podłoże dynamiki życia, podstawę jego energetyki i że przejawów bioplazmy można doszukać się w istnieniu aury wokół ciała, co świadczy o istnieniu pola elektromagnetycznego wokół człowieka i na co wskazywali już hinduscy jogowie. A z kolei istnienie czakramów związane być może z lokalizacją gruczołów wydzielania wewnętrznego lub splotów nerwowych. Podstawę do tego rodzaju przypuszczeń zapoczątkował w latach pięćdziesiątych laureat nagrody Nobla, prof. Albert Szent-Gyórgyi. Profesor doszukał się związku między procesami fizjologicznymi a elektronowymi zjawiskami w molekułach, komórkach, tkankach i całym organizmie. Jego zdaniem, związki organiczne mają własności półprzewodników, co znalazło potwierdzenie w odkryciu takich właściwości wielu biosubstancji, jak między innymi kwasów nukleinowych {DNA i RN A).

…read more

POGLĄDY JÓZEFA ŚWITKOWSKIEGO

wtorek, 20 października, 2015

Co do częstości zabiegów magnetycznych Jagot uważał, że w przypadkach ciężkich konieczne są nawet trzy zabiegi dziennie, zaś w chorobach chronicznych wystarcza jeden 30-minutowy seans dziennie.

…read more

Wyprawa w głąb siebie

poniedziałek, 19 października, 2015

Wyprawa w głąb siebie to ćwiczenia, które polegają na rozwijaniu umiejętności odbioru wrażeń płynących z własnego ciała i właściwego ich uświadamiania sobie oraz rozpoznawania. Umiejętności te pozwalają na rozładowanie napięcia mięśni, napięcia psychicznego, a poza tym dają przede wszystkim poczucie zdolności energetycznych własnego ciała. Koncentracja na strumieniu wrażeń płynących z naszego ciała i nazywanie tego w myślach, co aktualnie dzieje się w poszczególnych partiach organizmu, pozwala na kontrolę i sterowanie zachodzącym zjawiskiem. Pozycja ciała powinna być bardzo wygodna, by podczas ćwiczenia nic nie odwracało uwagi. Zazwyczaj stosuje się pozycję leżącą lub siedzącą. Nogi i stopy ułożone równolegle, ramiona wzdłuż tułowia, oczy zamknięte lub lekko otwarte…

…read more

KAPŁANI I KRÓLOWIE – UZDRAWIACZAMI Z PRZESZŁOŚCI CZ. II

piątek, 16 października, 2015

Najbogatszy w opisy uzdrowień jest Nowy Testament uznany w religii za Pismo Święte (43). Oto fragmenty:

…read more

Termopunktura

piątek, 16 października, 2015

Rzadziej stosowaną techniką terapii, bo mało znaną w Polsce, jest termopunktura zwana inaczej moxą, przypieczkami, przygrzewaniem. Chińczycy najprawdopodobniej jedni z pierwszych zastosowali ten rodzaj terapii. W Europie w dawnych wiekach metody te przybrały charakter tortur. Przypiekanie ran i owrzodzeń nie należało do przyjemnych. W terapii tej stosuje się rozżarzony węgielek lub rodzaj ziołowego cygara (np. arthemisium moxae). Zabieg może być wykonywany bezpośrednio lub pośrednio na określonych miejscach ciała. Miejsca te są znane z akupresury jako punkty aku. Przy pośredniej metodzie stosuje się podkładkę z jedno- lub dwumilimetrowego plasterka imbiru lub czosnku z wywierconymi małymi otworkami. Zabieg wykonuje się w krótkim czasie w bezpośredniej styczności aż do wystąpienia odczucia pieczenia. Palące się cygaro zbliża się i oddala w odległości około 10 mm do miejsc chorych.

…read more

MAGNETYZACJA POŚREDNIA

środa, 14 października, 2015

Dmuchanie. Jagot wyróżnia dwa rodzaje dmuchania: ciepłe i chłodne. Dmuchanie ustami powinno odbywać się blisko ciała, prawie w bezpośredniej z nim styczności. Gdy nie jest to akceptowane przez otoczenie, można dmuchać przez drewnianą lub szklaną rurkę. Uzyskuje się efekt analogiczny jak przy działaniu impozycjami, tzn. nakładaniem rąk. Maksymalna liczba dmuchnięć dająca pozytywny efekt wynosi około 50 razy.

…read more

Ćwiczenie do obserwacji biopola (aury) – kontynuacja

wtorek, 13 października, 2015

Ucząc się obserwować aurę, wybierałem ciemne tło i w odległości 1 metra ustawiałem zapaloną świecę (rys, 12). Siadałem około 2 metrów od świecy tak, aby jej płomień był na wysokości moich oczu. Siedząc wygodnie, oddychałem spokojnie nosem, patrząc na płomień świecy. Po paru minutach bez wysiłku i napinania brwi spojrzałem lekko za płomień świecy. (Wzrok powinien ogniskować się około 20 cm za płomieniem i 20 cm nad płomieniem świecy). Po dłuższych ćwiczeniach nauczyłem się w ten sposób patrzeć bez większego wysiłku. Patrząc w ten sposób na płomień świecy, zaczynałem dostrzegać kolejne barwne kręgi odchodzące od płomienia. Jest to inny rodzaj aury niż u człowieka ale służy do łatwego wyrabiania tej zdolności. Ćwiczyłem to samo stojąc wieczorami na ulicy i patrząc na lampę uliczną i księżyc. Bardzo miłe jest uczucie towarzyszące pojawianiu się kolejnych barwnych kręgów. Przy takim obserwowaniu pojawia się dodatkowo uczucie spokoju wewnętrznego i zadowolenia.

…read more

A. BAILEY I LECZENIE PROMIENIOWANIEM

wtorek, 13 października, 2015

– połączywszy siły duszy i mózgu skup się na ofiarowaniu. Promieniujący ośrodek, w głowie, wyobraź sobie jako światło. Światło to wysyłaj ku pacjentowi, przez ośrodek między brwiami,

…read more

ZABIEG USUNIĘCIA BÓLU GŁOWY

poniedziałek, 12 października, 2015

Przed przystąpieniem do zabiegu polarity należy umyć ręce, wytrzeć je do sucha i przez chwilę regularnym oddechem uspokoić własne ciało i psychikę. Gdy jesteśmy spokojni i pozytywnie nastawieni do chorego, zaczynamy zabieg.

…read more

BIOENERGOTERAPIA – ZJAWISKO SPOŁECZNE CZY ODDZIAŁYWANIE FIZYCZNE

sobota, 10 października, 2015

Źródeł rodzimej bioenergoterapii należy szukać w radiestezji. Większość bioenergoterapeutów zetknęła się w początkach swojej działalności z wahadełkiem czy różdżką. Poznanie podstaw wahadła rstwa czy różdżkarstwa w dużej mierze tłumaczy szereg zjawisk z zakresu bioenergoterapii. W kontakcie z radiestezją bioenergoterapeuci oswajają się z pierwszymi określeniami subtelnych promieniowali, dających znacznie więcej informacji o otaczającym świecie i człowieku. Różnica między bioenergoterapią i radiestezją tkwi między innymi w rodzaju indykatora. W radiestezji różnice promieniowań wskazuje wahadełko, zaś w bioenergoterapii dłonie, całe ciało lub tylko oczy bioenergoterapeuty. Przekazywanie energii czy właściwego „promieniowania” w radiestezji odbywa się za pomocą wahadła lub innych urządzeń, w bioenergoterapii – poprzez ręce, całe ciało lub tylko wzrok bioenergoterapeuty. Takie jest zdanie co do tego zjawiska większości radiestetów. Bioenergoterapeuta wykonuje większość działań nastawiając się mentalnie, a procesy emanacji energii związane są ze swoistymi stanami umysłu. Zarzuca się bioenergoterapii, że jest tylko chwilowym zjawiskiem społecznym, typowym dla epoki schyłku wieku lub czasu kryzysu, kiedy to ulegają zachwianiu bariery zaufania do świata medycznego a społeczeństwo ulega zwiększonym frustracjom. Twierdzi się również, że jest to bajka dla oświeconych i że cechą człowieka jest uciekanie do cudów, tajemnic i w świat mistyki. Sami bioenergoterapeuci twierdzą jednak, że jest to na tyle zjawiskiem społecznym, na ile fakt istnienia bioenergoterapii odbija się w środkach masowego przekazu i w realizowaniu nadziei wielu chorych i cierpiących. Bioenergoterapia jest przede wszystkim zjawiskiem fizycznym. Sama nazwa bioenergoterapii jest ewolucją pojęcia energii uzdrawiającej, jak i również nazwy określającej zabieg.

…read more

Dwie ścieżki bioenergoterapii

sobota, 10 października, 2015

Obserwując rozwój rodzimych bioenergoterapeutów czy uzdrawia- czy, daje się zauważyć, że kroczą oni dwiema drogami:

– pierwszą drogą kroczą osoby, których działalność została zainicjowana czynnikiem mistycznym, religijnym czy spontanicznym działaniem potwierdzanym wyleczonymi przypadkami:

…read more