Archive for Czerwiec, 2017

Świat lekarski

niedziela, 25 czerwca, 2017

Świat lekarski został poruszony treścią raportów nadsyłanych przez biura regionalne Światowej Organizacji Zdrowia do centrali w Genewie. Wynikało z nich jednoznacznie, że typ opieki medycznej, jaki był « eksportowany » do krajów Trzeciego Świata (stechnicyzowany, autokratyczny, zbiurokratyzowany), okazał się w poważnym stopniu mało skuteczny w innych warunkach kulturowych i cywilizacyjnych. Wiedziano równocześnie, że właśnie w tych rejonach świata działają z powodzeniem liczni uzdrowiciele i znachorzy, posługujący się metodami medycyny ludowej. Są oni silnie zintegrowani ze społecznościami, wśród których żyją i leczą. Nic dziwnego, że stosunek: lekarz – pacjent nie przypomina tam autorytarnych i hierarchicznych relacji, charakterystycznych dla współczesnej medycyny euro-am ery kańskiej. Wniosek mógł być przeto jeden: model nauki lekarskiej, oparty na dominacji farmakologii, skomplikowanych metodach operacyjnych i biurokracji, nie cieszy się należytym prestiżem poza ograniczonym kręgiem kulturowym. Rosnąca dominacja techniki, w jej coraz bardziej złożonej postaci, spycha na drugi plan w procesie kształcenia lekarzy człowieka i jego oczekiwania. Skrajną tego konsekwencją jest niechęć i brak motywacji do autentycznego kontaktu z chorymi.

…read more

ARTUR E. POWELL CZ. II

niedziela, 25 czerwca, 2017

Zabieg u Powella przebiega następująco: „Chory siada w wygodnym fotelu z oparciem. Leczący siada z boku lub staje naprzeciw pacjenta. Wykonuje passy magnetyczne ponad ciałem lub tylko chorym organem pacjenta. Może wykonywać zabieg bezdotykowo lub nakładając dłonie na chore miejsca. Po każdym passie lub dotknięciu powinien (uzdrawiacz – dopełń. R.R. U.) odrzucić materię eteryczną z rąk. Zatrzymanie jej na rękach może spowodować przeniesienie choroby pacjenta na uzdrawiacza”.

…read more

OPISY UZDROWIEŃ W DZIEJACH APOSTOLSKICH

sobota, 24 czerwca, 2017

– 3.0 Pewnego dnia Piotr i Jan wstępowali do świątyni koło godziny dziewiątej, a była to godzina modlitwy. Wnoszono tam właśnie człowieka, który był chory od urodzenia… Kiedy ujrzał Piotra i Jana, mających wejść właśnie do świątyni, poprosił o jałmużnę. Piotr – podobnie jak Jan – utkwił w nim wzrok i rzekł: „Spojrzyj na nas”. A on spojrzał uważnie na nich w nadziei, że od nich coś otrzyma. Lecz Piotr rzekł: „Srebra i złota nie mam, lecz co mam, to d daję: w imię Jezusa Chrystusa Nazareńskiego wstań i idź!” I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast stopy i kostki jego nabrały mocy. Podskoczywszy, stanął na nogach i zaczął chodzić…

…read more

APULĘJUSZ

sobota, 24 czerwca, 2017

W pierwszych wiekach naszej ery, w Rzymie działał jeden z najwybitniejszych pisarzy epoki – Apulęjusz (Lucius Apuleius ur. w 125 n.e.). Był poetą i filozofem, uległ znacznym wpływom mistycyzmu i magii Wschodu i Afryki. Pochodził z afrykańskiej Madaury, leżącej niedaleko Numidii. Studiował w Kartaginie i Atenach. Podróżując po świecie, zdobywał i pogłębiał wiedzę tajemną. Napisał słynną pracę pt. Apołogia, czyli w obronie magii, broniąc się przed posądzeniem o stosowanie czarnej magii. W innej pracy pt. Metamorfozy, czyli zloty osioł, przekazał część zdobytej wiedzy magicznej. Znani ze stosowania magii byli również Plutarch (45-125 n.e.), dożywotni kapłan delficki oraz Filon z Aleksandrii (ok. 25 p.n.e. – przed 50 n.e ). Za czasów Konstantyna Wielkiego magię uprawiał Jamblich (264-339 n.e.), uczeń Porfiriusza. Jamblich uważany był za cudotwórcę i proroka. Potrafił on, według ocalałych do dzisiaj przekazów o nim, ożywiać zmarłych i usypiać wzrokiem… Znaną postacią był Awicenna (980-1037 r.), który łączył trzy elementy w trwałe związki, tj. duszę, właściwości ciał elementarnych i ciała niebieskie. Uważał, że szczególne układy ciał niebieskich budzą w światłym człowieku moc czynienia cudów…

…read more

Widzenie na odległość – kontynuacja

sobota, 24 czerwca, 2017

Ta technika, oprócz ciekawych efektów, przynosi uspokojenie i zdrowie pacjentom. Czyniłem próby eksterioryzacji na określony adres. Wypadały zazwyczaj zadowalająco. W pierwszych próbach odbierałem nieprzyjemne wrażenie wywołane kołysaniem ciała i widzeniem siebie siedzącego w dole.

…read more