Archive for Sierpień, 2017

Żródła powodzenia medycyny alternatywnej

środa, 9 sierpnia, 2017

Profesor Magdalena Sokołowska dalej stwierdza, że „…W sytuacjach krytycznych, gdy zawodzi technologia, kończy się praktycznie kontakt z chorym. Jak widać, potrzeby o charakterze psychogennym są zaspokajane w sposób niepełny. Konkurencyjność medycyny poza- instytucjonalnej polega, zdaniem wielu lekarzy, na psychoterapeutycznych umiejętnościach uzdrowiciela. Charyzmatyczna osobowość uzdrowicieli przyciąga. Pełnią oni często rolę prawdziwych katalizatorów emocji. Medycyna nie negowała roli, jaką odgrywają w procesie leczenia silne stany napięcia oraz mobilizacja psychiczna, wynikająca z wiary w stosowaną terapię i nadziei na uzdrowienie.

…read more

Zjawisko bioemanacji istot żywych – kontynuacja

wtorek, 8 sierpnia, 2017

Pole „L” jest czynnikiem regulującym pracę organizmu, jest więc oczywiste, że zmiany w tym polu sygnalizują najmniejsze zakłócenia w jego pracy. A więc zmiany w polu „L” wyprzedzają ujawnienie się symptomów różnych patologii organizmu. Na przykład zakłócenia w polu „L” mogą sygnalizować zmiany nowotworowe. Zdaniem uczonych badających to zjawisko można, wykorzystując tu właściwości pola „L”, wykryć w 95% występowanie złośliwych nowotworów. Pole „L” daje również obraz stanu psychiki badanego. W 1948 roku dr. Leonard J. Ravitz (junior) dokonał rewelacyjnego odkrycia, a mianowicie stwierdził istnienie ścisłego związku między stanem umysłu człowieka a polem „L”, czyli stało się możliwe zmierzenie stanu psychicznego za pomocą woltomierza. Znany jest wpływ psychiki na organizm. „Wola życia” potrafi czynić rzeczy nieprawdopodobne z medycznego punktu widzenia. Można powiedzieć, że pola „L” są „pomostem” czy też ogniwem łączącym psychikę i ciało. Gradient potencjału na ludzkim ciele nie jest stały, zależny jest od wielu czynników, w tym między innymi od faz księżyca. Krzywe potencjału mają charakter regularny u osób zdrowych psychicznie. Natomiast brak równowagi psychicznej można zobrazować posługując się opisem różnicy i gradientu potencjału w polu „L”, Doktor H. Burr stwierdził ponadto istnienie ścisłego związku między wszystkimi formami życia w kosmosie.

…read more

Wyprawa w głąb siebie – kontynuacja

poniedziałek, 7 sierpnia, 2017

Następny etap to powtórne śledzenie i nazywanie w myślach wrażeń płynących z wyżej wymienionych części ciała. Z kolei staram się wyczuć wrażenia płynące ze środka ciała i z przestrzeni między skórą a wnętrzem jamy ciała. Wczuwam się w górną część uda, którą wyobrażam sobie na wzór „rury”, w której „coś” przepływa.

…read more