ARTUR E. POWELL CZ. II

Zabieg u Powella przebiega następująco: „Chory siada w wygodnym fotelu z oparciem. Leczący siada z boku lub staje naprzeciw pacjenta. Wykonuje passy magnetyczne ponad ciałem lub tylko chorym organem pacjenta. Może wykonywać zabieg bezdotykowo lub nakładając dłonie na chore miejsca. Po każdym passie lub dotknięciu powinien (uzdrawiacz – dopełń. R.R. U.) odrzucić materię eteryczną z rąk. Zatrzymanie jej na rękach może spowodować przeniesienie choroby pacjenta na uzdrawiacza”.

Materia astralna i mentalna są składowymi pozostałych dwóch ciał człowieka. Zasadniczo, jak uważa Powell, przy uzdrawianiu najczęściej operuje się materią ciała eterycznego. Inną metodą uzdrawiania jest przykładanie rąk przez uzdrowiciela po przeciwległych stronach ciała od miejsc chorych organów. Energia przepływa wówczas od ręki prawej do lewej, wzmacniając chory organ lub usuwając nadmiar skupionej materii z ciała pacjenta. Zakończeniem zabiegu jest kilka passów wykonanych nad ciałem pacjenta. Powell uważa, że przeszkodą w tego typu zabiegach jest odzież, zwłaszcza jedwabna, jaką może mieć pacjent. Działania uzdrowicielskie na ciele fizycznym sprzyjają korekcji pozostałych ciał człowieka, tzw. ciała eterycznego, astralnego i mentalnego. I podobnie, zły stan któregoś z tych ciał spowoduje zmiany w ciele fizycznym.

Leczenie magnetyczne, zdaniem Powella, można porównać do oddziaływania mesmerycznego. Inne zabiegi uzdrowienia – zabiegi polarity zostały opisane przez R. Gordona (20). Polarity jest to system wyrównujący energię organizmu, poprzez świadome oddziaływanie dotykowe jednej lub paru osób na pacjenta.

Leave a Reply