ARTUR E. POWELL

Tworzenie „myślokształtu” i działanie na nim poprzez trzy siły żywotne: mana, mana ioa i mana man, daje akty uzdrowień i wyniki pozytywne przy tzw. modlitwie śmierci. Wśród różnych umiejętności Kahunów należałoby wymienić i tę najciekawszą: zmiana niekorzystnej przyszłości pacjenta na pożądaną. Następujące nazwiska: A.E. Powell, R. Gordon, A.A. Balley, E. Edwards, G.W. Leadbeater, M. Doreal przybliżają nas już do współczesności.

Pierwszy z wymienionych Artur E. Powell pisał tak o uzdrawianiu: „…Człowiek o kwitnącym zdrowiu emanuje nieustannie ze swego ciała siłą życiową, która może być wchłaniana przez inne osoby. Dzięki temu osoby te wzmacniają się, jak również w razie mniejszej choroby mogą powrócić do zdrowia lub co najmniej ich wyzdrowienie może być szybsze…” Według Powella (47), „…człowiek może świadomie kierować tą energią jak również zwiększać jej siłę. Kierując ją do pacjenta, pozbawionego siły z powodu wadliwego działania śledziony (lub innego organu), może mu bardzo pomóc w wyzdrowieniu, gdyż dodatkowa energia dostarczona mu przez osobę leczącą podtrzymuje funkcjonowanie chorego organizmu zanim poprawa zdrowia pozwoli pacjentowi zaopatrywać się w pranę (energię) samodzielnie…”

A.E. Powell uważa, że tego typu uzdrawianie może odbywać się bezwiednie lub przy pełnej świadomości uzdrawiającego. Strumień prany może być kierowany na chorego – osobę lub na określony chory organ. Samo skierowanie energii na chorego spowoduje lepsze krążenie prany wewnątrz organizmu i uleczenie mniejszych dolegliwości. Choroby nerwowe, według Powella, spowodowane są naruszeniem sobowtóra eterycznego (jednego z trzech ciał człowieka): takie samo wytłumaczenie daje Powell w przypadku zaburzeń narządów trawienia i bezsenności. Doświadczony uzdrawiacz wyobraża sobie chory organ a następnie tworzy w wyobraźni obraz organu zdrowego. Silne myśli uzdrawiacza modelują materię eteryczną, nadając jej właściwą formę. Chory organ, mając taki wzorzec, szybciej wraca do zdrowia. Jeszcze skuteczniejsze jest, jak twierdzi Powell, stworzenie tego organu z materii mentalnej, wypełnianie go materią astralną i zagęszczenie materią eteryczną. Na koniec wypełnia się ten model materią znajdującą się w ciele fizycznym lub składnikami z zewnątrz ciała.

Leave a Reply