Barbara Rudzińska i Jerzy Lewandowski

Była jedną z trzech osób zakładających podwaliny Pracowni Bioenergoterapii. Wiele wysiłku poświęcała organizowaniu przyjęć lawiny pacjentów, dzięki czemu pozostali mogli oddać się całkowicie zabiegom bioenergoterapeutycznym. Ukończyła wiele kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Radiestetów, między innymi rebierthingu, polarity, różdżkarstwa, doskonalenia umysłu i bioenergoterapii. Była członkiem Zarządu Towarzystwa Psychotronicznego. Ciekawe efekty terapeutyczne osiąga z małymi pacjentami, u których stwierdzono uszkodzenie słuchu. Działała charytatywnie w przychodni dla dzieci z uszkodzeniami i utratą słuchu patronowaną przez Polski Związek Głuchych. Aktualnie nie praktykuje.

Na parę lat przed działalnością bioenergoterapeutyczną wykazywał duże zainteresowanie wschodnimi systemami jogi i medytacji. Ćwiczenia jogi a później polarity pozwoliły poczuć wnętrze człowieka. Po 1 Sympozjum Bioenergoterapii jest współzałożycielem Pracowni Bioenergoterapii. Należy do grona polskich bioenergoterapeutów zweryfikowanych przez Biotroniczną Komisję Weryfikacyjną przy Towa- rzystwie Psychotronicznym. Ukończył kursy: doskonalenia umysłu, bioenergoterapii, masażu tybetańskiego, różdżkarstwa.

Leave a Reply