Archive for the ‘Bioenergoterapia praktyczna’ Category

Ćwiczenie do obserwacji biopola (aury) – kontynuacja

wtorek, 13 października, 2015

Ucząc się obserwować aurę, wybierałem ciemne tło i w odległości 1 metra ustawiałem zapaloną świecę (rys, 12). Siadałem około 2 metrów od świecy tak, aby jej płomień był na wysokości moich oczu. Siedząc wygodnie, oddychałem spokojnie nosem, patrząc na płomień świecy. Po paru minutach bez wysiłku i napinania brwi spojrzałem lekko za płomień świecy. (Wzrok powinien ogniskować się około 20 cm za płomieniem i 20 cm nad płomieniem świecy). Po dłuższych ćwiczeniach nauczyłem się w ten sposób patrzeć bez większego wysiłku. Patrząc w ten sposób na płomień świecy, zaczynałem dostrzegać kolejne barwne kręgi odchodzące od płomienia. Jest to inny rodzaj aury niż u człowieka ale służy do łatwego wyrabiania tej zdolności. Ćwiczyłem to samo stojąc wieczorami na ulicy i patrząc na lampę uliczną i księżyc. Bardzo miłe jest uczucie towarzyszące pojawianiu się kolejnych barwnych kręgów. Przy takim obserwowaniu pojawia się dodatkowo uczucie spokoju wewnętrznego i zadowolenia.

…read more

ZABIEG USUNIĘCIA BÓLU GŁOWY

poniedziałek, 12 października, 2015

Przed przystąpieniem do zabiegu polarity należy umyć ręce, wytrzeć je do sucha i przez chwilę regularnym oddechem uspokoić własne ciało i psychikę. Gdy jesteśmy spokojni i pozytywnie nastawieni do chorego, zaczynamy zabieg.

…read more

BIOENERGOTERAPIA – ZJAWISKO SPOŁECZNE CZY ODDZIAŁYWANIE FIZYCZNE

sobota, 10 października, 2015

Źródeł rodzimej bioenergoterapii należy szukać w radiestezji. Większość bioenergoterapeutów zetknęła się w początkach swojej działalności z wahadełkiem czy różdżką. Poznanie podstaw wahadła rstwa czy różdżkarstwa w dużej mierze tłumaczy szereg zjawisk z zakresu bioenergoterapii. W kontakcie z radiestezją bioenergoterapeuci oswajają się z pierwszymi określeniami subtelnych promieniowali, dających znacznie więcej informacji o otaczającym świecie i człowieku. Różnica między bioenergoterapią i radiestezją tkwi między innymi w rodzaju indykatora. W radiestezji różnice promieniowań wskazuje wahadełko, zaś w bioenergoterapii dłonie, całe ciało lub tylko oczy bioenergoterapeuty. Przekazywanie energii czy właściwego „promieniowania” w radiestezji odbywa się za pomocą wahadła lub innych urządzeń, w bioenergoterapii – poprzez ręce, całe ciało lub tylko wzrok bioenergoterapeuty. Takie jest zdanie co do tego zjawiska większości radiestetów. Bioenergoterapeuta wykonuje większość działań nastawiając się mentalnie, a procesy emanacji energii związane są ze swoistymi stanami umysłu. Zarzuca się bioenergoterapii, że jest tylko chwilowym zjawiskiem społecznym, typowym dla epoki schyłku wieku lub czasu kryzysu, kiedy to ulegają zachwianiu bariery zaufania do świata medycznego a społeczeństwo ulega zwiększonym frustracjom. Twierdzi się również, że jest to bajka dla oświeconych i że cechą człowieka jest uciekanie do cudów, tajemnic i w świat mistyki. Sami bioenergoterapeuci twierdzą jednak, że jest to na tyle zjawiskiem społecznym, na ile fakt istnienia bioenergoterapii odbija się w środkach masowego przekazu i w realizowaniu nadziei wielu chorych i cierpiących. Bioenergoterapia jest przede wszystkim zjawiskiem fizycznym. Sama nazwa bioenergoterapii jest ewolucją pojęcia energii uzdrawiającej, jak i również nazwy określającej zabieg.

…read more

Dwie ścieżki bioenergoterapii

sobota, 10 października, 2015

Obserwując rozwój rodzimych bioenergoterapeutów czy uzdrawia- czy, daje się zauważyć, że kroczą oni dwiema drogami:

– pierwszą drogą kroczą osoby, których działalność została zainicjowana czynnikiem mistycznym, religijnym czy spontanicznym działaniem potwierdzanym wyleczonymi przypadkami:

…read more

ZABIEGI MAGNETYZOWANIA

czwartek, 8 października, 2015

Działalność F.A. Mesmera kontynuowali: G. von Langsdorff, P. Cramer, C. Hansen, J. Gratzinger, J.P.F. Deleuze, H. Jackson, J, Ochorowicz i inni (55). Gustaw von Langsdorff, doktor medycyny, uważał, że magnetyzer musi mieć prawy charakter i wysoką moralność. Każdy wiek i obie płci są, według niego, jednakowo uzdolnione, a magnetyzować powinni młodych starsi, mężczyzn zaś kobiety. Langsdorff był zdania, że nie ma takiej choroby ostrej lub chronicznej, której nie usunąłby magnetyzm. Leczyć się dają choroby wrodzone, porażenia itp.

…read more

Diagnoza na odległość

wtorek, 6 października, 2015

Szczegółowo można poznać to zagadnienie na kursach DU (doskonalenia umysłu), prowadzonych między innymi przez mgr L.E. Stefańskiego. Mój sposób diagnozy na odległość polega między innymi na stworzeniu w swojej wyobraźni sylwetki osoby badanej i po krótkim wyciszeniu (lub czasem bez tego) diagnozowaniu za pomocą rąk. I oto stworzoną sylwetkę mam przed sobą i obwodząc ją dłonią, określam miejsca zaburzeń energii czy też poważnych zmian fizycznych. W taki sposób diagnozowałem członków rodziny pana K.W.: w ciągu 6 minut określiłem chore miejsca u trzech osób z trafnością do 100%. Dosyć często po diagnozie na odległość diagnozowani przeżywają poprawę stanu zdrowia. Stosowałem w Pracowni Bioenergoterapii diagnozę na odległość, kiedy pacjent ze względu na stan zdrowia nie mógł przybyć. Czynność ta wymaga dużo energii ze strony bioenergoterapeuty. Tak przeprowadzona diagnoza nie jest ostateczna, stanowi raczej punkt wyjścia do kontaktu z lekarzem. Tylko w przypadkach uznanych przez medycynę za beznadziejne może być początkiem do zastosowania naszej kuracji.

…read more

Andrzej Lisiak i Stefania Szantyr-Powolna

czwartek, 1 października, 2015

Działalność w Pracowni Bioenergoterapii poprzedziły ćwiczenia koncentracji i jogi. Bioenergoterapią zajmuje się od wielu lat. Pierwsze sukcesy osiągnął dosyć szybko w uzdrawianiu w przypadkach chorób wewnętrznych. Podczas diagnozy miejsc zaburzeń energetycznych posługuje się obserwacją wzrokową biopola pacjenta. Metoda ta należy do szczególnie efektywnych i dokładnych. Osiąga, jako jeden z niewielu, poważne sukcesy w diagnozie tzw. trzech ciał subtelnych człowieka. Uzyskał to dzięki długim samodzielnym medytacjom. Sukcesy w bioenergoterapii zawdzięcza dokładnej obserwacji chorych miejsc i ich związków z „ciałami astralnymi i eterycznymi”. Ma bardzo dużą wiedzę w zakresie okultyzmu.

…read more

TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE BIOENERGOTERAPIĘ

czwartek, 24 września, 2015

W stosowaniu bioenergoterapii bardzo często wielu terapeutów czy uzdrawiaczy wspomaga swoje działania innymi technikami terapeutycznymi, wchodzącymi także w skład medycyny nieoficjalnej czy alternatywnej. W praktyce bioenergoterapeuci często posiłkują się elementami tych technik w zależności od potrzeb. Do technik tych można między innymi zaliczyć:

…read more

LECZENIE NA ODLEGŁOŚĆ

poniedziałek, 14 września, 2015

Zdaniem doreala choroby, które obserwujemy na podstawie ema- nacji z ciała czy też aury, mają swoje przyczyny w jednym z czterech ciał człowieka, tj. fizycznym, eterycznym, astralnym lub mentalnym. Duchowy uzdrawiacz, jeżeli nawet posługuje się magnetyzmem, powinien zwrócić uwagę na źródło choroby. Ciało fizyczne jest ekranem, na którym następuje projekcja dolegliwości czy zaburzeń w którymś z trzech pozostałych ciał. Przyczyna powstawania raka, najgroźniejszej choroby współczesności, jest metafizyczna. Z tego też powodu nie jest możliwe wyleczenie jej metodami fizycznymi. Możliwa jest pomoc uzdrawiacza duchowego czy magnetyzera, ale tylko po rozpoznaniu podświadomych uczuć pacjenta. Jest to na tyle trudne zadanie, że pacjent ukrywa swoje uczucia i nigdy nie przyzna się np. do głębokiej nienawiści do ojca, które to uczucie może być źródłem zaburzeń w jego świecie astralnym.

…read more

POGLĄDY JÓZEFA ŚWITKOWSKIEGO CZ. II

poniedziałek, 14 września, 2015

V. Magnetyzm nie jest środkiem łagodzącym objawy, lecz usuwającym przyczynę. Zdarza się, że po zabiegu następuje pogorszenie: gorączka wzmaga się, bóle stają się dotkliwsze a nawet pojawiają się w miejscach, które były jakby zdrowe. To pogorszenie jest pocieszające, gdyż wskazuje na mocną reakcję i rokuje szybko poprawę. Typowym objawem jest tzw. przesilenie, kiedy to zazwyczaj pojawia się nasilenie dolegliwości. Zabiegi magnetyczne wywołują swój wpływ w organizmie powoli i stopniowo. Jeżeli magnetyzm nie pomoże, organizm w ogóle go nie przyjmie. Do wybitniejszych objawów podczas i po magnetyzowaniu należy: zmiana tętna, podniesienie ciepłoty ciała o 1 do 2°C. Przy chorobach żołądka i jelit mogą wystąpić: odbijanie i burczenie oraz przelewanie się pokarmów. Nasilić się może działanie nerek, oddawanie moczu, zaś u kobiet wzmożenie krwawienia miesięcznego. Magnetyzm zwiększa siłę mięśniową, co sprawdzić można dynamometrem. Zwiększa się siła ostrości widzenia. Osoby magnetyzowane mogą w ciemności widzieć promieniowanie z palców, oczu i głowy magnetyzera. Badanie dna oka stwierdza hiperfizjo- iogiczne napięcie naczyń krwionośnych na tylnej powierzchni oka (A. de Rochas). Najbardziej przekonującym jest działanie magnetyzera na rośliny. Po działaniu magnetyzera rośliny rosną szybciej, kwiaty rosną większe i bujniejsze. Magnetyzm ma działanie przeciwgnilne a przede wszystkim jonizuje powietrze, które staje się dobrym przewodnikiem elektryczności…”

…read more

WSPÓŁCZEŚNI UZDRAWIACZE POLSCY CZ. II

piątek, 4 września, 2015

Swoje doświadczenia C. A, Klimuszko szczegółowo opisał w pracy pt. Moje widzenie świata, wydanej przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Radiestetów w 1979 r. zbiegiem przypadków. Oprócz wielu zwolenników miał Klimuszko zagorzałych przeciwników. Sprzeciw ich malał, gdy sami spotykali się z tym niepospolitym człowiekiem. Niejednokrotnie ci, co wczoraj potępiali go, dziś skrycie prosili o pomoc. Przeciwnikami jego byli ludzie, których umysł był zbyt mały, aby zrozumieć charakter zjawisk, niepowtarzalność tego człowieka i jego istnienia. Reagowano na jego działalność ironią i kpiną. Swój czas Klimuszko poświęcał człowiekowi cierpiącemu i załamanemu.

…read more

UZDRAWIANIE JEST AKTEM NATURALNYM

piątek, 4 września, 2015

H. Edwards uważa, że człowiek jest tylko odbiornikiem i przekaźnikiem sił uzdrawiających chorego, i że żaden ludzki czyn nie jest w stanie wywołać wyleczenia. Działający umysł ma naturę duchową, poprzez którą pomagają nam w procesie leczenia „uzdrawiający przewodnicy”. Normalny umysł winien wówczas być uśpiony. Należy unikać wtedy myślenia o sprawach codziennych.

…read more

Irydoterapia

czwartek, 3 września, 2015

Irydotronika stanowi jedną z ciekawszych technik terapii, dzięki niej bowiem można określić przeszłe, aktualne i przyszłe dolegliwości pacjenta. Wiedza ta wywołuje znaczne kontrowersje – od wielkiej fascynacji do totalnej negacji. Obecnie wiele ośrodków naukowych zajmuje się zbieraniem rzetelnych informacji na ten temat. Już dziś wiadomo, że wiedza ta nie jest fikcją. Miała duże znaczenie już w pierwszej połowie XIX wieku. Jej odkrycie przypisuje się wielu osobom. Można śmiało przypuszczać, że umiejętność czytania z oczu jest z całą pewnością tak stara jak cywilizacja. Okresowo znikała i pojawiała się. Ale na pewno od współczesnych ludzi nauki i zastosowanego sprzętu komputerowego zależy jej usystematyzowanie i opisanie. Nie czekając na te wyniki, już dziś wielu lekarzy na świecie korzysta z tej umiejętności.

…read more

Bańki, czyli terapia próżniowa

czwartek, 3 września, 2015

Jedną z najstarszych metod terapii stosowanej W’ Polsce (i nie tylko u nas) jest leczenie bańkami przez nasze babcie czy znachorki wiejskie. Kiedyś totalnie potępiana jako relikt zacofania, dziś metoda leczenia bańkami wraca do łask. Podobnie jak zielarstw o, metoda leczenia bańkami zaczyna być wprowadzana przez profesjonalistów' ze świata medycyny oficjalnej. Dotychczas stosowano stawianie baniek w domach, często bez zaleceń lekarzy, uzyskując na ogół pozytywny efekt. Niejednemu pacjentowi bańki uratowały życie. Bańki, czyli małe szklane pojemniczki są zazwyczaj ustawiane w okolicy pleców i piersi, w miękkich miejscach tych części ciała. Uważa się obecnie, że bańki mają specyficzny wpływ poprzez receptory skóry (na skutek odruchu skómo-trzewnego) na organy wewnętrzne. Powstaje wówczas odczyn immunologiczny, podobny jak po autohemoterapii (szczepionce z własnej krwi).

…read more