Archive for the ‘Bioenergoterapia’ Category

Wpływ relaksu na zmniejszenie napięć – kontynuacja

środa, 16 września, 2015

Pierwotnie, w zamierzchłych czasach, objawy mobilizujące organizm rozładowywały się w ataku (agresji) i ucieczce, po czym organizm po pewnym czasie znowu wracał do normy. Współczesny człowiek zaś częściej mobilizuje organizm wyobrażając sobie tylko niebezpieczeństwo czy zagrożenie (filmy i TV) niż na samo zagrożenie. Zatem doprowadzenie do mobilizacji organizmu pod wpływem myśli i wyobrażeń to jedno ze źródeł napięć człowieka. Napięcia poszczególnych obszarów organizmu, chociaż nie tak silne jak w reakcjach strachu, kumulują się, zalegają w organizmie i powodują stany chronicznego napięcia. Stan ten z kolei wywołuje dalsze konsekwencje, np. bezsenność, nadpobudliwość.

…read more

METODA LECZENIA PRZEZ MAGNETYZOWANIE

piątek, 11 września, 2015

Lekarz medycyny Józef Gratzinger uważał, że leczący metodą przez magnetyzowanie powinni wykazywać się doskonałym zdrowiem fizycznym i wysokim poziomem moralnym. Był to, zdaniem Gratzingera, warunek niezbędny uzdrawiania przez magnetyzowanie. Tylko ten może owocnie uzdrawiać, kto posiadł doskonałą harmonię fizyczną i duchową. Magnetyzer musi odbyć gruntowne studia anatomiczne i fizjologiczne, by wreszcie pod kierunkiem wykwalifikowanego magne- tyzera uzyskać wprawę w magnetyzowaniu. Nie doktorat lub tytuł profesora, lecz powyższe uzdolnienia predystynują na magnetyzera.

…read more

Ćwiczenie do obserwacji biopola (aury)

środa, 9 września, 2015

Odwołując się do starożytnej wiedzy hinduskiej i najnowszych spostrzeżeń, można stwierdzić, że wokół ciała człowieka istnieje rodzaj otoczki czy promieniowania, emitowanego przez niego. Promieniowanie to, zwane przez jogów hinduskich ciałami subtelnymi człowieka, aurą a przez współczesnych biopolem, daje się częściowo zaobserwować po systematycznych ćwiczeniach. Udają się te ćwiczenia lepiej, kiedy praktykuje się również ćwiczenia jogi, relaksacji i wyciszania.

…read more

Sojusz medycyny klasycznej z medycyną alternatywną

środa, 9 września, 2015

Problemy egzystencjalne człowieka znajdują się poza obszarem zainteresowań psychologii naukowej i medycyny. Bezpośrednią konsekwencją tego faktu jest bezradność adeptów psychologii i medycyny w zetknięciu z cierpiącym człowiekiem, o ile pojęcie to rozumiane jest szerzej niż ludzkie ciało czy zachowanie oderwane od kontekstu egzystencjalnego. Z tej bezradności rodzi się rozczarowanie ludzi szukających pomocy, a rezultatem końcowym jest obserwowany współcześnie nawrót do znachorstwa u osób cierpiących fizycznie i renesans religii u ludzi, którzy nie potrafią sprostać wyzwaniom i trudom współczesności.

…read more

Zbigniew Kubek-Trząski i Marek Kalwoda

wtorek, 8 września, 2015

Zainteresowanie parę lat temu radiestezją było preludium do bioenergoterapii. Wykazał duże zdolności radiestezyjne, które po niedługim czasie uwieńczył mianem zweryfikowanego eksperta radiestety, czyli osoby kompetentnej do wykonywania ekspertyz radiestezyjnych. Ukończył kurs doskonalenia umysłu i bioenergoterapii. Sukcesy w dziedzinie bioenergoterapii zawdzięcza dużemu wkładowi pracy w techniki relaksacji a przede wszystkim predyspozycjom do takiej działalności. Ogromną sympatią darzyli tego bioenergoterapeutę nie tylko koledzy z Pracowni, lecz również przychodzący pacjenci. Swoje sukcesy w dużej mierze zawdzięczał żonie Annie, lekarzowi medycyny, która również swój wolny czas poświęcała bioenergoterapii i z której pomocy wszyscy członkowie Pracowni korzystali. Aktualnie nie praktykuje.

…read more

Kręgarstwo (techniki manualne)

niedziela, 6 września, 2015

Kręgarstwo, czyli osteoterapia znana jest w Polsce od wielu lat ze zbawiennych efektów, jakie przynosi ludziom jej działanie. Wielokrotnie kręgarze ingerują tam, zresztą ze znakomitymi skutkami, gdzie chirurdzy po wielu konsultacjach proponują pacjentowi już tylko zabieg chirurgiczny. Terapia ta, uważana za fragment obszernej wiedzy ludowej, doszła do perfekcji. Dobry kręgarz potrafi bezbłędnie określić miejsce chorobowe, jak również obszar zmian bólowych czy innych neuralgii. Jednym czy paroma zabiegami potrafi doprowadzić do likwidacji dolegliwości i wyraźnie odczuwanej poprawy przez pacjenta. Najlepsze rezultaty ingerencja kręgarzy przynosi w przypadkach dyskopatii, zmian zwyrodnienio- wych, rwy kulszowej itp. Oczywiście, cudów tu nie ma, choć uniknięcie poważnego zabiegu chirurgicznego można poczytać niejednokrotnie za cud. Często sami chirurdzy w prywatnych rozmowach zwracają uwagę na mąłą skuteczność swoich zabiegów w stosunku do liczby przeprowadzonych. Nic dziwnego więc, że sukcesy święcą ludowi kręgarze.

…read more

BIOENERGOTERAPIA Z PACJENTEM I GRUPĄ CZ. II

piątek, 4 września, 2015

Nasuwa się więc pytanie, dlaczego jest tak duże zainteresowanie bioenergoterapią? Przede wszystkim dlatego, że otworzyły się jeszcze jedne drzwi do nadziei. Drzwi, za którymi czeka bioenergoterapeuta czy uzdrawiacz. Nie oddziela go od pacjenta biurko, komputer i niechęć lekarza. Trzeba przyznać, że stosunki między lekarzem a chorym w polskich warunkach zostały odhumanizowane. Natomiast, jak dotąd, większość bioenergoterapeutów żyje pasją, która otwiera przed nimi nowe widzenie człowieka. Nie żałują swojego czasu na to, by porozmawiać z chorym o jego schorzeniu, by spróbować odnaleźć jego źródło nie tylko w zaburzeniach sfery fizjologicznej, lecz również w zaburzeniach sfery psychicznej, wywołanych stresami towarzyszącymi naszej codzienności.

…read more

Działalność bioenergoterapeutów z Pracowni Bioenergoterapii

piątek, 4 września, 2015

Pierwsza w powojennej Polsce Pracownia Bioenergoterapii została zalegalizowana decyzją Zarządu Towarzystwa Psychotronicznego w dniu 14 czerwca 1982 roku. Dwa lata wcześniej mgr inż. Jacek Papiewski (członek Zarządu Stowarzyszenia Radiestetów) dokonał wyboru na Kurs Różdżkarstwa wyjątkowo wrażliwych radiestezyjnie członków Stowarzyszenia Radiestetów. Doświadczenia wspierane wiedzą zdobytą na kursach różdżkarstwa, jogi, polarity, DU (doskonalenia umysłu), i rebirthingu pozwoliły B. Rudzińskiej, mgr inż. J. Lewandowskiemu i mnie na rozpoczęcie działalności bioenergoterapeutycznej przy Stowarzyszeniu Radiestetów.

…read more

ZARZUTY WOBEC BIOENERGOTERAPII

czwartek, 3 września, 2015

Zarzuca się bioenergoterapii, że o ile jest tym samym co magnetyzm czy mesmeryzm, to nic się na przestrzeni wieków nie zmieniła. Jak również i to, że gdyby była prawdziwym działaniem, to już wcześniej stałaby się jedną z nauk medycznych. Niestety, człowiek uważa tylko to za rzeczywiste, co widzi, czuje i słyszy, a nie to co uwidacznia się tylko w reakcjach pacjentów (i co można by z grubsza podciągnąć pod histerię). Benjamin Franklin, jako członek komisji weryfikującej działalność F.A Mesmera, stwierdził, że nie widać tu ani nie daje się zmierzyć jakiegokolwiek działania. Franklin był odkrywcą przepływu prądu elektrycznego, którego też nie widać, ale na szczęście dało się pomierzyć. To był dowód przeciwko działalności Mesmera. Przykładem odkrywania pewnych prawd przyrody niech będzie określenie zjawiska grawitacji, które to zjawisko zauważył Newton wówczas, kiedy jabłko spadło mu na głowę (według anegdoty). Wyprowadził szereg wzorów, które udowadniały istnienie sił przyciągania. Dopiero jednak współczesna nauka, badając zjawisko grawitacji, określa je jako zjawisko o charakterze falowym, co nie jest jeszcze w pełni udowodnione. I właśnie ci naukowcy i inni „kompetentni” bez zastanowienia negują to, co może mieć zasadniczy wpływ na rozumienie choroby, człowieka i energii regulujących jego funkcje.

…read more

BHP bioenergoterapeuty cz. II

czwartek, 3 września, 2015

Pierwszy okres. Na początku swojej działalności bioenergoterapeuta często identyfikuje się z chorym i „przejmuje” miejsce jego dolegliwości. Odczuwa kłucia czy pobolewania w identycznym miejscu jak u chorego. W tym czasie nie powinien wykonywać więcej jak parę diagnoz i oddziaływań bioenergoterapeutycznych. Zabiegi nie powinny być wykonywane codziennie. Wykonywane powinny być w spokoju, bez napięcia nerwowego. Czas pojedynczego zabiegu nie powinien być dłuższy niż 10 do 15 minut. W tym pierwszym okresie swojej działalności bioenergoterapeuta powinien spożywać warzywa zawierające żelazo, magnez, dużo owoców i kwaśnych płynów. Należy wykonywać co 5-6 miesięcy badania krwi. Konieczna jest codzienna medytacja czy ćwiczenia relaksujące. Trudno mówić w tym okresie o motywacji działania. Praktykującym kieruje wówczas fascynacja nowym i tajemniczym.

…read more

POCIĄGNIĘCIA – PASSY

środa, 2 września, 2015

Spojrzenie. Spojrzeniem można, według Jagota, operować tak jak palcami. Należy je utkwić w chorym miejscu z intencją przekazu energii. Nakładanie rąk – impozycja. Nakładać ręce, znaczy zbliżyć je do ciała pacjenta na odległość od 2 do 3 cm. Nakładanie dłoni na chore miejsce nazywa Jagot „impozycją dłoniową”, nakładanie zaś ręki z palcami złożonymi – „impozycją palcową”. Pierwszy rodzaj działania daje efekt uspokajający, uśmierzający, drugi – przechodzi w głąb i działa pobudzająco, podniecająco na chory organ i rozgrzewająco. Wykonywanie ruchów okrężnych nad chorym organem nazywa się „impozycją okrężną”. Przy wykonywaniu symetrycznych ruchów kolistych, tzn. działając ciągle „impozycją okrężną”, otrzymujemy „impozy- cję przebijającą”, wnikającą w głąb ciała pacjenta na głębokość około 15 cm.

…read more

Czym jest zdrowie a czym choroba?

poniedziałek, 24 sierpnia, 2015

Zdrowie, według Światowej Organizacji Zdrowia, można zidentyfikować jako stan pełnego fizycznego, psychicznego i socjalnego dobrego samopoczucia. To określenie zdrowia ma jednak (zdaniem świata medycznego) cechy definicji o zbyt idealnych kryteriach. W zgodzie ze współczesną teorią i praktyką medyczną pozostaje jako bardziej użyteczna definicja zdrowia, określająca je jako normalny stan ustroju, którego czynności i struktura są prawidłowe, a układy regulujące zapewniają stan wewnętrznej równowagi oraz zdolność przystosowywania się do warunków zewnętrznych. Cechami zdrowia są: dobre samopoczucie i chęć wykonywania pracy oraz aktywny stosunek do życia. Choroba natomiast jest stanem zmniejszonej zdolności przystosowawczej ustroju, w którym występuje zaburzenie jego czynności. Według bioenergoterapeutów, choroba jest zaburzeniem energetycznym organizmu w dowolnym jego miejscu, a jej uwarunkowania tkwią w jego psychofizycznych strukturach. Odporność organizmu mierzy się właściwym poziomem neuroenergetycznym. Rozróżnia się następujące fazy choroby:

…read more

ABC BIOENERGOTERAPII

niedziela, 23 sierpnia, 2015

Pierwsze kroki do spotkania z bioenergoterapią powinny prowadzić przez spotkania z samym sobą, poprzez pracę nad własną psychiką i energią drzemiącą w nas samych. Pomagać może tylko człowiek, który autentycznie życzy innym dobrze. Nie jest nim na pewno ten, kto po „proroczych snach” podniesie ręce i krzyknie „ja was uzdrowię, bo wszystkich was kocham”, a już po chwili nienawidzi większość widzów, gdyż mu nie uwierzyli lub nie poczuli jego energii. Częściej słyszymy i rozmawiamy o uzdrowieniu niż czynimy cokolwiek, by pomóc innym. Zdolność, jaką posiadają bioenergoterapeuci, tkwi w każdym człowieku, w jego wrażliwości, etyce a przede wszystkim psychice. Każdy z nas może w mniejszym czy większym stopniu pomagać cierpiącym. Nieliczna zaś grupa ma silne zdolności bioenergetyczne. Te cechy szczególnej wrażliwości są na ogół przekazywane genetycznie. Z tej grupy ludzi rodzą się wybitne indywidualności – fenomeny. Pomagając innym, pomagamy sobie – poznając nowe stany umysłu, rozwijamy zdolności zwane paranormalnymi. Kontakt z chorym uczy nas szacunku wobec cierpiącego i cierpliwości w przypadkach wydawałoby się niemożliwych. Cuda na co dzień nie zdarzają się. Na co dzień jest cierpienie chorego i wysiłek podczas bioenergoterapii. Po tych paru zdaniach spróbujemy zrobić pierwszy, chyba najważniejszy krok – oczyścić się z napięć psychicznych poprzez relaks.

…read more

ZJAWISKA TOWARZYSZĄCE MAGNETYZOWANIU CZ. II

piątek, 21 sierpnia, 2015

Zwykle F.E. Bilz stosował od 7 do 14 zabiegów. Pomyślne rezultaty uzyskiwał u pacjentów w różnym wieku. Swoje zabiegi wspierał działaniem wody, którą sam magnetyzował. Już wówczas wiedział, że magnetyzm można stosować przy każdej dolegliwości, z wyjątkiem kwalifikującej się do natychmiastowej operacji. Każdy magnetyzer, zdaniem Bilza, powinien wypracować swój indywidualny sposób leczenia. Powinien jednak zważać przede wszystkim na biegunowość ciała, kierunek przebiegu głównych nerwów, unikać przemagnetyzowania jednego miejsca, a także „pociągnięć ku sobie nie czynić”.

…read more