CO JEST ISTOTNE W MAGNETYZMIE

W magnetyzmie nie jest istotne, gdzie leży przyczyna choroby, bowiem stosowany zabieg i tak działa na cały organizm i likwiduje jej źródło. Choremu należy zwrócić uwagę na następujące sprawy:

– może upłynąć parę tygodni, zanim pojawią się pierwsze oznaki działania magnetycznego:

– leczenie chorób zestarzałych jest długotrwałe (co najmniej parę miesięcy):

– w pierwszej fazie leczenia może nastąpić, zamiast spodziewanego polepszenia, pogorszenie (zwłaszcza zwiększenie bólu, tzw. przesilenie)”.

J. Świtkowski zaleca również pomoc cierpiącym zwierzętom domowym. Odbierają one bardzo mocno magnetyzm i później szybko rozpoznają magnetyzera wśród innych ludzi. Zwierzęta po kontakcie z magnetyzerem uspokajają się i zdrowieją.

Działania magnetyczne są wskazane dla osób zwłaszcza w okresie rekonwalescencji po operacjach i ciężkich chorobach. J. Świtkowski nie widzi przeciwskazań do magnetyzowania kobiet ciężarnych po 6 tygodniach od ustania krwawienia miesięcznego. Magnetyzowanie likwiduje bezsenność i w efekcie powoduje ożywienie organizmów u ludzi.

Fakt zmęczenia magnetyzera uważa Świtkowski za bezsporny. Magnetyzer „poprawiając” układ chorego, „niszczy” równocześnie swój, a objawia się to zmęczeniem lub znużeniem. J. Świtkowski działaniu magnetyzera przyporządkowuje działanie magnesu. Można tu mówić o uporządkowaniu pewnych cząstek w organizmie chorego. Magnetyzm w organizmie chorego przyspiesza tętno krwi, zmienia temperaturę ciała, wywołuje poty, pobudza perystaltykę, podnosi tężyznę mięśni, wzmaga ciśnienie osmotyczne, a więc ogólnie biorąc, zwiększa ruch w organizmie. Czasem na odwrót – uspokaja nerwy, powoduje senność, obniża temperatuę ciała i puls, a zatem zmniejsza ruchliwość fizjologiczną.

Leave a Reply