DOKTRYNA MESMERA CZ. III

– XX. Magnes, czy to naturalny czy też sztuczny, jest – podobnie jak i inne ciała – wrażliwy na magnetyzm zwierzęcy, a także i na zdolność opozycji, co nie przeszkadza, że zarówno w- pierwszym, jak i drugim przypadku jego działania na żelazo lub igłę kompasową nie doznaje najmniejszego zakłócenia. Dowodzi to, że zasada magnetyzmu zwierzęcego różni się zasadniczo od tej, jaka dotyczy minerałów.

– XXI. Ten system jest w stanie dostarczyć nowych wyjaśnień dotyczących natury ognia i światła, a także teorii grawitacji, zjawiska przypływów i odpływów, magnesu i elektryczności.

– XXII. Dzięki faktom pozna się, że magnes i sztucznie wytworzona elektryczność, jeśli chodzi o choroby, reprezentuje jedynie własności wspólne z kilkoma innymi czynnikami, jakie ofiaruje nam przyroda. Jeżeli więc uzyskuje się dzięki zastosowaniu tychże rezultaty korzystne, to osiągane one zostają dzięki magnetyzmowi zwierzęcemu.

– XXIII. Dzięki praktycznym regułom, jakie zostaną ustanowione, uda się potwierdzić przez fakty, iż powyższa zasada może natychmiast leczyć choroby nerwowe, a pośrednio i inne.

– XXIV. Przychodząc z pomocą, lekarz jest uświadomiony odnośnie sposobu używania i stosowania swych środków leczniczych, doskonalenia ich oddziaływania oraz wywoływania i kierowania zbawczymi kryzysami (przesileniami) tak, aby nad nimi panować.

– XXV. Przedkładając metodę, można wskazać za pomocą nowej teorii chorób – uniwersalną użyteczność zasady, jaka została im przeciwstawiona.

– XXVI. Posiadając jej znajomość, lekarz – z całą pewnością będzie w stanie ocenić (określić) początek, naturę oraz postępy chorób nawet najbardziej skomplikowanych. Przeciwstawi się ich rozwojowi i doprowadzi do uzdrowienia, nigdy nie narażając chorego na rezultaty niebezpieczne łub szkodliwe skutki, niezależnie od wieku, temperamentu i płci. Także i kobiety ciężarne w okresie rozwiązania odnosić będą te same korzyści.

– XXVII. I wreszcie powyższa doktryna pozwoli lekarzowi na właściwą ocenę chorób, na jakie mógłby on być narażony. Sztuka leczenia osiągnęłaby więc najwyższą doskonałość.

Leave a Reply