Działalność bioenergoterapeutów z Pracowni Bioenergoterapii cz. II

Doskonalenie umysłu – metoda rozwijania szczególnych cech ludzkiej psychiki. żej korzystali z pomocy lekarzy przy określaniu wyznaczonych miejsc zaburzeń biopola {miejsc dotkniętych chorobą). Korekcja biopola i wzmocnienie energetyczne dokonywane było pod ich stałą kontrolą. Towarzyszący lekarze prowadzili obserwację naukową zachodzących zmian po zabiegach u pacjentów.

Bioenergoterapeuci z Pracowni pomagali w najróżniejszych przypadkach – od bólu głowy poprzez migreny, nerwice, różnorodne choroby wewnętrzne, po nowotwory włącznie. Niestety, nie wszystkie przypadki kwalifikują się do zabiegów bioenergoterapeutycznych. Częstsze i wyraźniejsze pozytywne efekty obserwowano szczególnie w przypadku dolegliwości i schorzeń o podłożu psychoneurogennym. Niejednokrotnie bioenergoterapeuci odsyłali pacjentów do lekarzy specjalistów, ponieważ ich pomoc była zbyteczna i pacjent mógł być wyleczony metodami konwencjonalnymi. Udało się w wielu przypadkach uchronić pacjentów od noża chirurgicznego. Członkowie Pracowni po paru latach działalności zauważyli, że ta sama choroba ma różny przebieg i charakter u różnych chorych. U jednych pacjentów choroba jest likwidowana szybko, u drugich tak szybko nie ustępuje.

Podstawową metodą stosowaną przez terapeutów z Pracowni Bioenergoterapii był indywidualny kontakt z pacjentem. Rozmowa i głęboka analiza codziennego życia pozwalały w wielu przypadkach właśnie tam odkryć przyczyny wielu zaburzeń. Członkowie Pracowni nie odnosili się pozytywnie do zbiorowych zabiegów. Uważali, że jest to nie tyle zabieg co przedstawienie na granicy psychozy zbiorowej, a sukcesy osiągane tą metodą są spektakularnie i statystycznie mało znamienne. W Pracowni stosowano również zasadę zmiany bioenergoterapeuty w przypadkach niereagowania chorego organizmu na działanie poprzedniego terapeuty. Praktyka notowała dobre wyniki terapii po takiej zmianie. Zaprzecza to opinii o śmiertelnym niebezpieczeństwie grożącym pacjentowi po zmianie osoby działającej.

Działalność bioenergoterapeutów z Pracowni Bioenergoterapii cz. III

Bioenergoterapeuci rozpoczynali swoją działalność w piwnicy na ul. Radomskiej, potem przenieśli się na ul. Noakowskiego 10, gdzie mają do dyspozycji dwa pokoje, w których przyjmują pacjentów, dwa razy w tygodniu. Są to jeszcze warunki niedostateczne do tego typu działalności, ale może kiedyś… Przyjmują zazwyczaj osoby, które posiadają rozpoznanie lekarskie swoich dolegliwości i są skierowane przez komisję kwalifikującą na zabiegi bioenergoterapeutyczne. Taka procedura jest konieczna, gdyż ataki na bioenergoterapię zmuszają do kompletowania dokumentacji stwierdzającej poprawę stanu zdrowia pacjenta po zabiegach bioenergoterapeutycznych.

Wspólna praca wszystkich terapeutów w ramach grupy ujednoliciła działalność reprezentantów „różnych szkół”, przy tym oczywiście bez likwidacji indywidualnego charakteru każdego bioenergoterapeuty. Pozwoliła stwierdzić, obserwując C. Harissa i rodzimych bioenergoterapeutów, że nie ma wielkich, są tylko bardziej doświadczeni w operowaniu biopolem. Zorganizowany przez Towarzystwo Psychotroniczne I Kurs Bioenergoterapii poszerzył spojrzenie na zjawiska biopola i bioemanacji, zaś po egzaminie przed Biotroniczną Komisją Weryfikacyjną, kończącym ten Kurs, przybyło kilkunastu dyplomowanych bioenergoterapeutów.

Leave a Reply