Działalność bioenergoterapeutów z Pracowni Bioenergoterapii

Pierwsza w powojennej Polsce Pracownia Bioenergoterapii została zalegalizowana decyzją Zarządu Towarzystwa Psychotronicznego w dniu 14 czerwca 1982 roku. Dwa lata wcześniej mgr inż. Jacek Papiewski (członek Zarządu Stowarzyszenia Radiestetów) dokonał wyboru na Kurs Różdżkarstwa wyjątkowo wrażliwych radiestezyjnie członków Stowarzyszenia Radiestetów. Doświadczenia wspierane wiedzą zdobytą na kursach różdżkarstwa, jogi, polarity, DU (doskonalenia umysłu), i rebirthingu pozwoliły B. Rudzińskiej, mgr inż. J. Lewandowskiemu i mnie na rozpoczęcie działalności bioenergoterapeutycznej przy Stowarzyszeniu Radiestetów.

Po pierwszym Sympozjum (wrzesień 1981 r.) mieli oni już pewien obraz kierunków rozwoju bioenergoterapii. Kierunki tego rozwoju – od mistyczno-rytualnych zabiegów do zbiorowej histerii – zmierzały do jednego – pomocy cierpiącemu i choremu człowiekowi. Jako członkowie Pracowni Bioenergoterapii wypracowaliśmy własny model pomocy chorym. Mieliśmy tylko do wykorzystania własne doświadczenie i własne wnioski, gdyż ci, co posiedli już jakąś wiedzę na ten temat, byli zbyt daleko, zaś wielcy okazali się zbyt „hermetyczni”. Najpierw do pierwszych zabiegów pacjentów namawiano. Po udanych próbach następni zgłaszali się już w nadmiarze. Pomoc młodej Pracowni nieśli stale nowo przybywający. Spośród ich grona wybierano osoby szczególnie wrażliwe i reprezentujące właściwy stosunek do drugiego człowieka. Nie wszystkich to jednak interesowało, gdyż zapłatą za udzieloną pomoc był tylko uśmiech lub łzy szczęścia pacjenta. Sukcesy napawały bioenergoterapeutów ogromną radością, dawały optymizm i chęć do dalszego działania. Grupa członkowska Pracowni, składająca się z: Barbary Rudzińskiej, Mieczysława Wirkusa, Jerzego Horodeckiego, Andrzeja Lisiaka, Marka Kalwody, Zbigniewa Kubka i Mieczysława Fudalego, została wzmocniona przez dr med. Stefanię Szantyr-Powol- ną, dr med. Andrzeja Szadurskiego, lekarzy medycyny: Annę Ku- bek-Trząskę, Annę Ulman. Członkami honorowymi zostali: mgr inż. Jacek Papiewski i mgr Stefan Abramowski z Gdyni, wymieniający stale swoje doświadczenia z Pracownią Bioenergoterapii. Wymienieni powy-

Leave a Reply