Hipnoterapia cz. II

Z wielkością indukcji hipnotycznej związane są przede wszystkim cechy psychiczne pacjenta, miejsce przeprowadzenia transu i cechy hipnoterapeuty. Powinien on być zrównoważony i przekonywający. Pacjent w czasie transu bardzo silnie odbiera wszelkie zachwiania głosu i niekonsekwencje w prowadzonej indukcji. Hipnotyzer powinien wiedzieć, jaki jest cel prowadzonego seansu i jakie zastosuje metody pogłębiania indukcji hipnotycznej. Hipnotyzer powinien znać stopniowanie określonych sugestii, tzn. wiedzieć kiedy należy wprowadzać ją w płytkim a kiedy w głębokim śnie hipnotycznym. W czasie wydawania poleceń terapeuta nie powinien wahać się, jaką sugestię wybrać. Zazwyczaj trudniej jest dokonywać udanej indukcji hipnotycznej w dużych skupiskach ludzi (pokazy estradowe). Choć wprawni hipnotyzerzy i z tym problemem radzą sobie doskonale. W wielu przypadkach reklamowana u nas hipnoterapia jest tylko seansem pogłębionej sugestii. Reklamowanie się uzyskiwaniem silnej indukcji hipnotycznej ma na celu przyciągnąć klientelę. Praktyczna hipnoza daje konkretne efekty i to powinno przemawiać za jej profesjonalnym stosowaniem w przychodniach czy gabinetach.

Stosowałem hipnoterapię w przypadkach uzależnień nikotynowych i silnych nerwic i to wielokrotnie z pozytywnym skutkiem. Przyznaję, że także w celach eksperymentalnych za zgodą osób poddających się indukcji. Uzyskiwane efekty w próbach cofania w przeszłość przed- urodzeniową są zbyt spektakularne, by jeszcze o nich mówić. Więc mówmy raczej o satysfakcjonujących przypadkach, kiedy pacjenci po wyjściu z transu czy po paru seansach odnajdują siebie w znacznie lepszym stanie psychofizycznym. Znikają wszelkiego rodzaju bóle i newralgie dręczące od lat. Idą często za tym pozytywne zmiany fizyczne w chorych organach…

Podam teraz przykład programu indukcji hipnotycznej, poprawiającej stan psychiczny pacjenta i hamującej uzależnienie nikotynowe. Pacjent siada w wygodnym fotelu bądź kładzie się na leżance. Terapeuta siada obok niego. Wskazane jest, aby ostre światło nie padało na twarz pacjenta.

Hipnotyzer opisuje w paru zdaniach pacjentowi, czym jest hipnoza (jeśli jest to pierwszy trans) i zapewnia o stałej kontroli przez pacjenta tego, co będzie się działo. Zapewnia pacjenta, iż w każdej chwili, kiedy tylko będzie chciał, otworzy oczy i wyjdzie z transu hipnotycznego. Zaczyna mówić:

Leave a Reply