JAK LECZY MAGNETYZM

A więc magnetyzm nie leczy bezpośrednio np. wrzodu żołądka, lecz działa na nerwy, pobudzając ich czynność w organizmie, a tym samym doprowadzając do uzdrowienia pacjenta. J. Świtkowski zjawisko magnetyzmu tłumaczy istnieniem we Wszechświecie prany, która również staje się światłem, ciepłem, elektrycznością, gazami, płynami i ciałami stałymi. To prana otacza nas i jest praprzyczyną życia.

O uzdrawianiu dowiedział się Max Freedom Long (31: 32: 33: 34) na Hawajach, dokąd przybył w 1917 roku jako nauczyciel. Mieszkał i nauczał w pobliżu wulkanu Kileansa. Tamtejsi Hawajczycy opowiedzieli mu o tajemniczych „Stróżach Tajemnicy” – tubylczych magach Kahunach. Po paru latach został w Honolulu wtajemniczony w elementy magii Kahunów przez dra Brighama. Według Kahunów, ich siła żywotna mana ma trzy stopnie mocy: mana man, mana łoa a najniższa mana. Badający porównali te trzy siły do podświadomości, świadomości i nadświadomości Z. Freuda. Uruchamiając w odpowiedni sposób te siły, można było mięso, ryby czy owoce chronić przed zepsuciem przez magnetyzowanie. Siła życiowa, która brała udział w magnetyzowaniu, mogła być magazynowana w różnych materiach, takich jak: drewno, papier, sukno i woda. Kahuni twierdzili, że siła życiowa przechodzi bez przeszkód po „nici” aka i może przenosić ukształtowane myśli, tzw. myślokształty. Kahuni posiadali zdolność dokonywania natychmiastowych uzdrowień. Oto jak wyglądało uzdrowienie przez Kahunę: „Dr Brigham był świadkiem przywrócenia życia 16-letniemu chłopcu hawajskiemu, który utonął w morzu w czasie burzy. Ponieważ wysiłki przywrócenia do życia były daremne, sprowadzono starego Kahunę, Dr Brigham zbadał ciało przed samym jego przybyciem i stwierdził, że było zimne i zaczynało już sztywnieć w « rigor mortis», gdyż upłynęło już 8 godzin od wypadku. Nić widmowego ciała nie była jeszcze ostatecznie zerwana. Kahuna położył na nim swoje ręce, przelewając w nie własną silę witalną, używał do tego sugestii słownej, bił i gniótł, jako bodziec fizyczny, duży palec nogi, aby zmusić duchy do powrotu, do ciała. Kahuna inwokował też Boga (Najwyższe Ja), prosząc o pomoc. Po godzinie prawie ciało zaczęło się ocieplać i duchy wróciły do ciała. Serce zaczęło bić i chłopiec otworzył oczy. Wkrótce poprosił o jedzenie i bardzo szybko wrócił do zdrowia. Dr Brigham dowiedział się od Kahuny, że pomógł mu Wysoki Duch, który był jednym z Aumakua, żyjącym kiedyś w ciele na ziemi…”

Leave a Reply