LECZENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Zdaniem doreala choroby, które obserwujemy na podstawie ema- nacji z ciała czy też aury, mają swoje przyczyny w jednym z czterech ciał człowieka, tj. fizycznym, eterycznym, astralnym lub mentalnym. Duchowy uzdrawiacz, jeżeli nawet posługuje się magnetyzmem, powinien zwrócić uwagę na źródło choroby. Ciało fizyczne jest ekranem, na którym następuje projekcja dolegliwości czy zaburzeń w którymś z trzech pozostałych ciał. Przyczyna powstawania raka, najgroźniejszej choroby współczesności, jest metafizyczna. Z tego też powodu nie jest możliwe wyleczenie jej metodami fizycznymi. Możliwa jest pomoc uzdrawiacza duchowego czy magnetyzera, ale tylko po rozpoznaniu podświadomych uczuć pacjenta. Jest to na tyle trudne zadanie, że pacjent ukrywa swoje uczucia i nigdy nie przyzna się np. do głębokiej nienawiści do ojca, które to uczucie może być źródłem zaburzeń w jego świecie astralnym.

Nie sprawia większej trudności leczenie na odległość, gdy znana jest przyczyna choroby. Odgrywa tutaj również ważną rolę praca mentalna nad chorobą i jej przyczynami. Wspomagają walkę z chorobą tzw. słowa mocy. Mają one podobne działanie jak sanskryckie AUM (OOOOOOMM) . Wywołują wibrację wewnątrz organizmu i uruchamiają potężne siły witalne.

Oprócz pracy duchowej w zmaganiu z chorobą ważne jest także tworzenie mentalnego obrazu zdrowia pacjenta. Większość przedstawionych w tym rozdziale modeli uzdrawiania opiera się na pracy duchowej czy mentalnej wykonywanej przez uzdrawiaczy. Prawie każdy z nich uważa, że jest to zasadniczym elementem w efektywnym uzdrawianiu chorego.

Leave a Reply