MAGNETYZACJA POŚREDNIA

Dmuchanie. Jagot wyróżnia dwa rodzaje dmuchania: ciepłe i chłodne. Dmuchanie ustami powinno odbywać się blisko ciała, prawie w bezpośredniej z nim styczności. Gdy nie jest to akceptowane przez otoczenie, można dmuchać przez drewnianą lub szklaną rurkę. Uzyskuje się efekt analogiczny jak przy działaniu impozycjami, tzn. nakładaniem rąk. Maksymalna liczba dmuchnięć dająca pozytywny efekt wynosi około 50 razy.

Magnetyzacja pośrednia. Przy tej metodzie czynnikiem nośnym fluidu magnetycznego są między innymi: lekarstwa, woda, wosk, bawełna, płaty materiału. Materiały te przyłożone do chorych miejsc działają wzmacniająco. Magnetyzuje się je pociągnięciami lub impozyc- jami przez około 10 do 15 minut. Jagot do tego celu zaleca również stosowanie magnesów. W trakcie kuracji magnetycznej przykładanie substancji magnetyzowanej powiększa efekty terapeutyczne.

Podsumowując metody uzdrawiania i technikę magnetyzacji Jagota, można posłużyć się jego słowami: „Magnetyzm dostarcza więc osłabionemu choremu – nowego zapasu sił. Wzmaga je i pozwala choremu okrzepnąć pod działaniem prądu sympatii, aby wreszcie wygrać tę walkę wewnętrzną. Ponadto magnetyzm reguluje fazy tej walki, łagodząc paroksyzmy i zmniejszając do minimum nieuniknione konsekwencje uszkodzeń. Pilne i częste leczenie prowadzi niejednokrotnie do likwidacji chorób uważanych za nieuleczalne, zwalczanych bez powodzenia za pomocą rozmaitych metod rffedycznych (konsencjonalnych)”.

Leave a Reply