Przed miliardami lat powstało życie na ziemi

Liczne teorie mówiące o tym są zgodne co do jednego — niezależnie od tego, co było praprzyczyną powstania życia, niepodważalnym faktem jest to, że od samego początku kształtowane było przez otaczający wszechświat. Działały mikro- i makro- siły. Działały wszystkie czynniki, które tworzyły nasz świat, te bliskie i te najdalsze. Życie formowane było przez pole magnetyczne ziemi — bliższych i dalszych planet, gwiazd… Ta praforma, która kształtowała życie, pozostała i w nas. Ślady tego łatwiej odnaleźć w niższych formach życia i zrozumieć niż przyznawać się do tego, że istnieją i w nas samych. Jesteśmy żywym tworem miejsca i czasu. Odkrywamy coraz więcej tajemnic ziemi i sąsiednich planet. Niestety, powolniej odkrywamy nas samych. Częściej podejmuje się wyprawy na odległe kontynenty i planety niż w głąb własnej psychiki. To, co już wiemy, mieści się w słowach Hermesa Trismegistosa: „Jak w małym tak i w dużym…”. Mikroświat człowieka zaczyna dawać obraz makroświata. Zdają się potwierdzać słowa, że… fantazja ludzka jest tylko planem tego, co prędzej czy później będzie zrealizowane. Niekiedy u ludzi nauki daje się zauważyć pewna obawa przed sięganiem w głąb człowieka. Przed odkrywaniem jego psyche i samy. Czyżby czegoś obawiali się…? Ten strach, jak twierdzi Konrad Lorenz, jest przyczyną agresji skierowanej w stronę tego, co nowe. Wolimy zjawiska niewytłumaczone odkładać na półkę z bajkami i magią, niż próbować je poznawać.

Cechą człowieka jest dążność do tego, co tajemnicze, dalekie, nieprawdopodobne… To właśnie ten romantyzm jest matką wielu odkryć. Człowiek i przyroda. Jedność w całej mnogości światów. Człowiek zmienia przyrodę, lecz nieuchronnie tym samym zmienia siebie. Ekologiczny kołowrót napędzany sprzężeniem zwrotnym (czło- wiek-środowisko) nie zatrzymuje się. Codziennie patrzymy na siebie w lustrze… Nasze odbicie mówi nam to, co chcemy widzieć. Chciejmy zobaczyć więcej… Wejdźmy, nie bojąc się wyobraźni, na jeszcze jedną drogę w głąb siebie. Zobaczymy może jeszcze to, co zaczynamy gubić w szalonym pędzie do nikąd… Zobaczymy człowieczeństwo…

Leave a Reply