NAJWAŻNIEJSZA SPRAWA W PROCESIE UZDRAWIANIA

„Po zniknięciu przyczyny choroby przelewa się – pisze Leadbeater – dobry, mocny i zdrowy magnetyzm, który zajmuje miejsce usuniętego i chroni pacjenta przed nawrotem choroby”. A przyczyny choroby tkwią w niewłaściwym przepływie magnetyzmu w organizmie pacjenta lub zablokowaniach organów przez chory magnetyzm. Tego typu oddziaływanie jest u Leadbeatera zgodne z pojęciem tzw. człowieka troistego lub „niewidzialnego” i z energią związaną z trzema ciałami.

Najważniejszą sprawą w procesie uzdrawiania, według dra M. Do- reala (14), jest niezachwiana wiara w skuteczność leczenia magnetyze- rów. Ogólnie rzecz biorąc, zabiegi polegają na doprowadzeniu do chorego organu możliwie dużej dawki witalnej siły życiowej, co z kolei doprowadza do powrotu równowagi magnetycznej organu lub chorego miejsca, a zatem do właściwej polaryzacji organizmu i uzdrowienia. Zabiegu dokonuje się prawą ręką lub tą, która u leczącego jest dodatnia. Przed zabiegiem magnetyzer powinien podnieść siłę własnej energii wzmocnionym i pełnym oddychaniem. Zabieg polega na położeniu dodatniej ręki na chorym miejscu. W umyśle należy wytworzyć mentalny obraz przepływającej energii (siły witalnej) z naszej ręki do ciała pacjenta. Na zakończenie zabiegu należy wydać podświadomości pacjenta myślowe polecenie opiekowania się chorym miejscem. Pranę, czy siłę witalną, można wysyłać w chore miejsce prawym okiem, jednak najlepsze efekty daje trzymanie ręki nad chorym miejscem. Wskazane jest oddychanie prawym nozdrzem. Jedną z metod diagnozy jest obserwacja aury człowieka. Nie należy ogniskować wzroku na pacjencie, lecz jakby lekko nad nim iza nim. Pojawi się najpierw delikatna mgiełka, a później zaczniemy rozróżniać kolory aury. Gdy wypływające kolory są przerywane – świadczy to o rozstrojonym systemie nerwowym. Gdy w aurze pulsuje równy rytmiczny blask – występują dolegliwości serca. Gdy natomiast odkryjemy w aurze kolor pomarańczowy – mamy do czynienia z zaburzeniami psychicznymi.

Leave a Reply