NIEUDANE METODY PRZEZ WINĘ LECZĄCEGO

A. Bailey informuje, że „…wiele nieudanych metod leczenia wypływa z niezdolności leczącego do:

– określenia rozmiarów choroby, jej zasadniczego umiejscowienia oraz zebrania wiadomości, w którym z ciał ona głównie powstaje i leży,

– poznania, w jakim miejscu stoi pacjent na drabinie ewolucji duchowej,

– rozróżnienia chorób zależnych od osobistych właściwości wewnętrznych, od chorób dziedziczonych lub wynikłych z chorób zbiorowych,

– rozpoznania, czy choroba powinna być leczona allopatycznie, czy homeopatycznie, gdyż obie metody mogą bowiem czasami odgry-

– 54 – wać swą rolę, czy też jakimś innym środkiem nowoczesnej sztuki i wiedzy poprzez np.:

– a) promieniowanie lub magnetyzację, bądź przez jedno i drugie,

– b) właściwą metodę psychologiczną,

– c) wezwanie siły własnej duszy człowieka (obecnie prawie niemożliwe, z jednym wyjątkiem – u ludzi o bardzo wysokim stopniu rozwoju),

– d) określone środki okultystyczne, takie jak utworzenie trójkąta uzdrawiającego: mistrz – leczący – pacjent”.

Leczenie magnetyczne, czyli magnetyzacja – według A. Bailey, polega na:

– przyciągnięciu do centrum leczącego ten typ energii, który przeciwdziała chorobie. Wiąże się to z siedmioma punktami energetycznymi człowieka:

– przyciąganiu do siebie i absorbowaniu tych sił, które wywołały chorobę, ściągając ją na siebie. Ten typ leczenia jest bardzo niebezpieczny ze względu na ryzyko przeniesienia choroby na leczącego.

Leave a Reply