ODBIÓR ZJAWISK PARANORMALNYCH CZ. II

Czy jest możliwe odebranie takiej informacji bez różdżki i wahadła? Programujemy się, że podziemny ciek wodny wywoła na naszej dłoni charakterystyczne odczucie (ciepło, zimno, mrowienie, kłucie lub drętwienie) i w miarę ćwiczeń okazuje się, że jest to możliwe. Stwierdzamy, że nastawienie mentalne, czyli selektywność odbioru, daje znacznie więcej informacji. Koncentracja na wybranym odczuciu powoduje, że rejestrujemy informacje, które „normalnie” nie są odbierane. Wyćwiczenie tego rodzaju odbioru pozwoli rejestrować również patologie żywego organizmu.

Rodzi się kolejne pytanie – czy możliwe jest obserwowanie wzrokowe promieniowania cieków podziemnych, zmian patologicznych czy emanacji (aury) człowieka? Próby czynione w tym kierunku okazały się również pozytywne. Wymaga to jednak bardzo wielu ćwiczeń relaksujących. Należy przypuszczać, że następuje wówczas innego rodzaju transformacja (silniejszy odbiór – selektywność) obrazu optycznego w impulsy nerwowe do mózgu, albo też odbiór podpro- gowy informacji przekształcany jest w programowany efekt optyczny (wzrokowy). Ogólnie stwierdzić można, że możliwe jest czucie i widzenie (może słyszenie) tego, co chce się czuć i widzieć, czyli takie programowe (mentalne) nastawienie daje selektywność odbioru nawet podprogo- wych informacji.

Wyżej wymieniona hipoteza jest jedną z wielu, tłumaczącą zjawisko nazwane „postrzeganiem pozazmysłowym” bądź też odbiorem paranormalnym. Próby tłumaczenia, że bioenergoterapia nie przekazuje energii, lecz tylko informacje do drugiego organizmu, są równie nieporadne jak i bezsensowne. Przekaz informacji jest zawsze związany z energią.

Leave a Reply