ODBIÓR ZJAWISK PARANORMALNYCH

W zasadzie zapoznanie się z nimi narzuca sposób, w jaki można by tłumaczyć odbiór zjawisk paranormalnych (21). Na wiele milionów bitów informacji odbieranych przez nasz mózg za pośrednictwem 6-ciu (?) zmysłów w ciągu sekundy, zaledwie parę bitów na sekundę dociera do naszej świadomości. Oznacza to, że zaledwie ułamek procenta informacji o otoczeniu jest dla nas świadomy. Nie oznacza to oczywiście, że nasz mózg ich nie rejestruje. Rejestruje je a raczej są one tłumione na drodze: między- mózgowie-kora mózgowa.

Nasuwa się pytanie, czy można chociaż część tej informacji odzyskać do świadomej rejestracji. Okazuje się, że tak. Selektywne czy też wybiórcze nastawienie (odpowiednio ćwiczone) pozwala na rejestrację i świadomy odbiór dotąd nie rejestrowanych sygnałów. Docierająca do naszego mózgu informacja (sygnał) jest kierowana na programową reakcję mięśni.,, U radiestetów bioprądy powodują mikrodrgania mięśni (stwierdzone za pomocą miografu) a tym samym np. ruch wahadła. Wahadło jednak wprowadzone jest w ruch nie dzięki sile określonego promieniowania, lecz tylko powodowane ruchem (niezau- ważalnym) mięśni (rys. 18). Podobnie różdżkarz, wchodzący w strefę promieniowania geopatycznego, narażony jest na oddziaływanie tegoż promieniowania na swój mózg. Stąd też impulsy elektryczne (mioprądy) powodują skurcz mięśni i tym samym wychylenie różdżki. Sam ruch różdżki natomiast uświadamia o jakiejś zmianie w otoczeniu (np. o istnieniu żyły – cieku wodnego pod miejscem stania). Czyli informacja podprogowa zostaje zamieniona w sygnał uświadomiony.

Leave a Reply