POGLĄDY JÓZEFA ŚWITKOWSKIEGO CZ. III

J. Świtkowski określił też odczucie magnetyzowanych podczas zabiegu, jak i zachowanie magnetyzera. A oto kilkanaście spostrzeżeń zanotowanych przez niego:

– Chory podczas zabiegu może nic nie czuć, a mimo to po paru zabiegach następuje poprawa stanu zdrowotnego:

– N aj częściej chory odczuwa coś jak po wiew chłodny lub ciepły idący z rąk magnetyzera:

– Pojawić się może cierpnięcie różnych miejsc ciała (głowy, rąk, piersi, palców) lub przesuwanie się miękkiego puchu czy nitek po powierzchni skóry:

– Mogą pojawić się zawroty głowy, skłonność padania do tyłu, uczucie senności i cierpnięcie ust i brody:

– Cierpnięcie może prowadzić do miejscowego znieczulenia i odrętwienia:

– Pojawić się mogą skurcze mięśni mimo woli pacjenta:

– Sen spowodowany passami magnetyzera jest pokrzepiający i ogólnie wzmacniający:

– Duże znaczenie dla zabiegu ma następujący fakt, a mianowicie, czy osoba magnetyzera wydaje się choremu sympatyczna i czy budzi zaufanie, od niego bowiem zależy też powodzenie leczenia. Jeżeli osoba magnetyzera nie budzi zaufania, zabiegi są nieprzyjemnie odbierane i bez żadnego efektu:

– Nie jest w uzdrawianiu magnetyzmem potrzebna ślepa wiara, wystarczy by chory poddał się zabiegowi:

– Nie jest wskazane, aby podczas zabiegu były osoby ciekawskie, w tym również członkowie rodziny. Osoby te mogą powodować napięcia psychiczne u pacjenta:

– Doświadczony magnetyzer nigdy nie obiecuje za jaki czas nastąpi poprawa czy wyleczenie. O efektach i możliwościach tego oddziaływania przekonuje się po 2 do 3 zabiegach. Magnetyzer nie bada pacjenta w typowo lekarski sposób, lecz wysłuchawszy go, przystępuje do dotknięć i passów. Gdy magnetyzer każe rozebrać się i chce oglądać nasze ciało (i jego dolegliwości), należy mu podziękować i zwrócić się do innego (!!!):

– Magnetyzm działa poprzez bieliznę, odzież, koce, kołdry i poduszki. Nie wymaga nigdy obnażania się chorego:

– Magnetyzer może być pomocny każdemu choremu, lecz nie każdy człowiek ma uzdolnienia magnetyczne:

Magnetyzm może pomóc w każdej chorobie, lecz nie każdemu choremu (co m.in. uwarunkowane jest indywidualnością magnetyzera).

Leave a Reply