Reakcje organizmu po zabiegu bioenergoterapeutycznym

Przebieg wielu zjawisk z zakresu psychologii, socjologii czy fizyki najlepiej i najwygodniej można wytłumaczyć za pomocą krzywej katastrof Thoma. Pozwala ona zobrazować reakcje w organizmie pacjenta po zabiegu bioenergoterapeutycznym. Krzywa ta w pełni oddaje reakcję organizmu osób o różnej wrażliwości. Reakcje osób będą różne w zależności od: pobudliwości nerwowej człowieka, wielkości patologii organizmu, rodzaju patologii i czasu trwania zabiegu. Za pomocą krzywej Thoma można przedstawić zachowanie indywidualne pacjenta. Model zachowania organizmu na doenergetyzowanie zobrazowany na rys. 17 pokazuje różne reakcje chorych na przyjęcie energii – od najłagodniejszych do tych silnie odczuwanych. Spójrzmy więc na rysunek 17.

W przypadku „1” przebieg zabiegu bioenergoterapeutycznego jest najbardziej łagodny. Doenergetyzowanie powoduje łagodne przejście organizmu w stan doenergetyzowania, którego reakcje wewnętrzne i zewnętrzne na organizm pacjenta są często przez niego niezauważalne. Taka reakcja jest nierzadko odbierana bez satysfakcji pacjenta, który nic nie czując, nie spodziewa się poprawy stanu zdrowia. Poprawa jednak następuje bądź zaraz po zabiegu, bądź w 2-3 tygodnie później. Tak więc nieodbieranie „mrówek”, „mrowień” i gorąca nie musi oznaczać braku reakcji i braku poprawy stanu zdrowia. Grupę tego typu pacjentów stanowi okcdo 75% korzystających z pomocy bioenergoterapeuty.

W przypadku „2” przebieg zabiegu bioenergoterapeutycznego jest odczuwany przez pacjenta. Jego organizm reaguje na doenergetyzowa- nie w czasie i po zabiegu bioenergoterapeutycznym miejscowymi bólami. Są one jeszcze na ogól łagodne, stąd nazywane łagodnym przesileniem. Bóle mogą pojawiać się nie tylko w miejscach wcześniej odczuwanych, lecz również w miejscach organów, które nigdy nie dokuczały. Mogą to być tzw. bóle wędrujące. Pacjent jest zazwyczaj zadowolony, gdyż ma namacalny dowód działania bioenergoterapeuty. Grupę tę stanowi około 20% pacjentów.

Leave a Reply