Sojusz medycyny klasycznej z medycyną alternatywną cz. II

Spójrzmy teraz na przyczyny, które sprawiły, że sztuka lekarska po okresie nie zakłóconego rozwoju pogrążyła się w kryzysie, tracąc własną tożsamość. Wyróżniają go fazy stosunków między medycyną klasyczną (oficjalną) a naturalną (pozainstytucjonalną). Można wyróżnić trzy takie fazy:

– pierwsza charakteryzuje się stanem konfrontacji, wzajemnymi oskarżeniami i brakiem jakiejkolwiek współpracy:

– druga jest raczej okresem negocjacji: medycyna alopatyczna staje się bardziej otwarta i skłonna do akceptacji kompromisowych rozwiązań, przyjmuje pewne, mniej kontrowersyjne metody terapii:

– trzecia faza w stosunkach między medycyną klasyczną a pozainstytucjonalną charakteryzuje się większym zaufaniem i tolerancją dla metod stosowanych przez stronę przeciwną.

Można przypuszczać, że medycyna tradycyjna będzie stopniowo przejmować część zdobyczy medycyny alternatywnej (np. hipnozę, terapię zapożyczone z naturalnej medycyny tybetańskiej, hinduskiej). Należy więc oczekiwać umocnienia tendencji kompromisowej, można też przypuszczać, że między tymi dwoma rodzajami medycyny utrwali się stan swoistego modus vivendi.

Odpowiedzi na pytania: co spowodowało powstanie medycyny alternatywnej oraz co sprawia, że medycyna klasyczna (ku zaskoczeniu lekarzy) staje się bardziej liberalna w stosunku do konkurencyjnych metod leczenia – nie mogą być jednoznaczne. Te powyższe myśli wypowiedziała, nie bez racji zresztą, prof. dr Magdalena Sokołowska, która charakteryzuje dalej rozterki współczesnej medycyny w ten sposób: „Sytuacja jest paradoksalna. Techniczne wyposażenie środków medycznych jest coraz doskonalsze, kwalifikacje personelu medycznego, zwłaszcza lekarzy, wyższe, nasycenie usługami stale rośnie, mimo to poziom satysfakcji społecznej z jakości i charakteru usług świadczonych przez służbę zdrowia jest niski. Co więcej, szybko rosnące oczekiwania społeczeństw wobec medycyny zaskoczyło lekarzy. Nie dostrzegają oni nowych, bardziej złożonych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Prze- żywając niewątpliwy kryzys zaufania, medycyna oficjalna nie jest w stanie w pełni zaspokoić wielu rodzajów tych nowych oczekiwań…

Leave a Reply