SZTUKA EZOTERYCZNEGO LECZENIA

Najmocniejszy efekt osiąga się stosując tzw, krąg. Polega on na skupieniu 2, 3, 4, lub 5 osób przy pacjencie. Działanie energii jest wówczas mocniejsze i efekt jest szybszy. Wskazane jest tu działanie bezdotykowe. Pacjent leży na stole. Pierwszy wspomagający – staje przy głowie wykonując „kołyskę”. Drugi – trzyma lewą rękę nad czołem a prawą nad lewym podżebrzem pacjenta. Trzeci – zajmuje miejsce z prawej strony pacjenta, a jego prawa ręka znajduje się nad lewą kością biodrową, a lewa ręka nad prawym barkiem chorego. Czwarty – zajmuje miejsce z lewej strony pacjenta, a jego lewa ręka umieszczona jest nad kością biodrową, a prawa nad lewym barkiem chorego. Piąty – stoi z prawej strony pacjenta, prawą ręką trzyma lewą stopę a lewą ręką prawą rękę pacjenta. Szósty wspomagający – stoi z lewej strony pacjenta, lewą ręką trzyma prawą stopę a prawą ręką lewą rękę pacjenta.

Tak wygląda pełny krąg polarity. Wskazane jest w czasie zabiegu intonowanie dźwięku OM, który swoją wibracją energetyzuje wspomagających. Przy jednoczesnym i zgranym intonowaniu wszystkich wspomagających pacjent powinien odebrać silną energię. Układ ten wykonuje się przez około 15 minut. Intuicja powinna być tu przewodnikiem.

Sztuką ezoterycznego leczenia posługuje się Alice A. Bailey (5). Ten typ leczenia jest popularny w USA i Francji. Wymaga on od leczącego dużej wiedzy ezoterycznej (znanej tylko leczącemu). Chcąc mówić o leczeniu ezoterycznym, należy powiedzieć o czterech ciałach człowieka, tj.:

– ciele fizycznym, będącym sumą organów składających się nań:

– ciele eterycznym, ożywiającym i napełniającym energią ciało fizyczne. Jest to ciało składające się z prądów energetycznych, światła i linii sił, wzdłuż których płyną siły kosmiczne:

Leave a Reply