UZDRAWIACZE Z PRZESZŁOŚCI

W epoce Odrodzenia magią zajmował się Paracelsus (Theophrastus Bombastus von Hohenheim 1493-1541 r.), lekarz, chemik i filozof urodzony w Szwajcarii, jeden z prekursorów nowożytnej medycyny. Jako wędrowny lekarz objechał Europę zyskując sławę lekarza „cudotwórcy”. Jego cechy osobiste i działalność dostarczyły rysów charakterystycznych dla literackiej postaci doktora Fausta. Za cel życia Paracelsus postawił sobie: zwalczanie chorób, wzmocnienie ciała i duszy oraz przedłużenie życia. W aktach uzdrowień Paracelsus używał swoistej siły (fluidu) drzemiącej w człowieku.

W późniejszym czasie magia i jej cuda były coraz bardziej potępiane przez kościół i władców. Zainteresowanie tego typu wiedzą było skrzętnie ukrywane przez praktykujących.

Uzdrawiaczami z przeszłości byli również królowie (41: 53). Uzdrawianie było ich przywilejem i obowiązkiem. Uzdrawiali przez dotyk i nakładanie rąk. Ten typ leczenia spotykano w średniowiecznej Anglii i Francji. Przez dotyk leczył np. król Anglii, Edward I, który w 18-leciu swego panowania dotknął 1736 chorych, w 28-leciu 983 chorych, natomiast w 32-leciu 1219 chorych. Król Francji, Franciszek I uzdrowił w 1528 roku – 1326 „zołzowatych”, w 1529 roku – 988 chorych, a w 1530 roku- 1731 chorych. Karol IX przyjął w 1569 roku i uzdrowił 2092 chorych. Ludwik XIV w latach 1611 – 1701 dotknął w sumie 7735 chorych. Ludwik XVI w dniu koronacji dotknął 2400 chorych. Karol X w 1825 roku dotknął już tylko 120 chorych. Do króla Danii, Waldemara I, podróżującego po Niemczech, matki przynosiły swoje dzieci, by dotknęła je ręka króla. Królowa Elżbieta również często dokonywała uzdrowień. W dzień św. Jana, w 1663 roku, Karot I uzdrowił naraz 100 chorych. Karol II za swego panowania położył ręce na 100 000 chorych.

Zwyczaj ten praktykowany był przez władców o umiejętnościach danych niejako z łaski bożej, w co głęboko wierzono. Oni tylko mogli czynić cuda. Łaską tą obdarzeni byli wcześniej kapłani i ojcowie kościoła. Zwyczaj ten zaniknął wraz z pojawieniem się władców elekcyjnych.

Leave a Reply