ZABIEG POLARITY

Czynnikiem uzdrawiającym jest tu siła życiowa, subtelna forma energii elektromagnetycznej. Odczucie tej energii jest możliwe podczas zabiegów polarity. Nazwa polarity pochodzi od właściwości ciała – zwanej polaryzacją. Sens polarity sprowadza się do łączenia określonych części ciała dotykiem rąk. Praktykujący polarity może dokonać zabiegu łącząc prawą rękę z lewą stroną ciała, a lewą rękę z prawą stroną ciała pacjenta. Najlepsze rezultaty osiąga się wówczas, kiedy chory rzeczywiście potrzebuje naszej pomocy.

Czas trwania zabiegu polarity z osobami starszymi jest krótszy niż z młodszymi. Długotrwały zabieg może spowodować ostrą reakcję i nieprzyjemne doznanie. Dzieci nadzwyczaj dobrze odbierają ten zabieg i wyczuwają przebiegającą energię. Zabieg polarity może być zastosowany w formie głębokiego masażu, lekkiego dotyku bez ucisku, dotyku na odległość.

Osoba wykonująca zabieg powinna być zrelaksowana i czynić zabiegi z pozytywnym nastawieniem. Jej siła życiowa swobodnie przepływa do pacjenta, gdy z nim identyfikuje się, jest pełna miłości i sympatii do niego. Niewiara pacjenta w polarity, jak twierdzi R. Gordon, nie przeszkadza w osiąganiu pozytywnych efektów. Polaryzację ciała ludzkiego obrazuje rys. 2.

Leave a Reply