ZABIEGI MAGNETYZOWANIA

Działalność F.A. Mesmera kontynuowali: G. von Langsdorff, P. Cramer, C. Hansen, J. Gratzinger, J.P.F. Deleuze, H. Jackson, J, Ochorowicz i inni (55). Gustaw von Langsdorff, doktor medycyny, uważał, że magnetyzer musi mieć prawy charakter i wysoką moralność. Każdy wiek i obie płci są, według niego, jednakowo uzdolnione, a magnetyzować powinni młodych starsi, mężczyzn zaś kobiety. Langsdorff był zdania, że nie ma takiej choroby ostrej lub chronicznej, której nie usunąłby magnetyzm. Leczyć się dają choroby wrodzone, porażenia itp.

Warunkiem dużej siły magnetyzera, według Philippa Cramera, jest siła woli, ale istotne są także: dobra wola i czysty zamiar. Typowy zabieg magnetyzacji u Cramera przebiegał następująco: kładł prawą rękę na piersi a lewą na czole, po czym wolno przesuwał ręce od głowy do stóp. Czas przesuwania rąk powinien wynosić około 3 sekund. Po od 7 do 14 takich zabiegach robił przerwę a następnie rozpoczynał nową serię pociągnięć (głasków). P, Cramer przestrzegał bardzo tego, by prawa ręka magnetyzera znajdowała się po lewej stronie ciała chorego. Za najsilniejsze palce uważał wielki i średni: z nich to bowiem płynęła – jego zdaniem – największa moc na chorego.

Carl Hansen wyróżniał całkowite i częściowe zabiegi magnetyzowa- nia. Całkowity zabieg wykonuje się następująco: „Stanąć po prawej stronie chorego, położyć mu prawą rękę na czoło, lewą na tył głowy. Po kilku minutach stanąć przed nim, przesunąć ręce (z wolna) 10 razy wzdłuż jego ciała, a wreszcie od lędźwi aż do palców u stóp…”

Zabiegi częściowe dotyczą danych okolic ciała, dotkniętych bólem. I tak np. zabieg częściowy na ból głowy wykonuje się następująco: „Prawa ręka na czoło, lewą posuwać wzdłuż kręgosłupa, potem wachlować głowę od czoła w tył. Następnie dmuchnąć w czoło.

Zabieg częściowy na ból zęba. Palce wskazujące obu rąk położyć w zagłębienie za uszami, inne palce na szczęce. Potem posuwać palce wzdłuż twarzy. Zabieg częściowy na choroby żołądka. Prawą rękę położyć na nim, lewą na plecach. Następnie posuwać ręce z wolna w dół, środkiem kręgosłupa…”

Leave a Reply