ZESPÓŁ LEŚNY

„Istnieje zapewne jakiś podstawowy układ zasilający wszystkie nadajniki (mózg, serce itp.) w ten sam sposób, zapewniający im nieustanną pulę energetyczną. Nadawałaby się do tego przede wszyst- i nf«r m icjt kim bioplazma. Plazma biologiczna może pełnić kilka podstawowych zadań w rozwiązywaniu energetyki organizmu. Umożliwia ogólną przemianę materii i energii, tym samym byłaby zasilaczem wszystkich generatorów nadających informację falowo. Jako nośnik informacji rozlany w całym bioukładzie zapewnia jej przekazywanie do każdego miejsca. Jest w dodatku nośnikiem wszystkich częstości i wszystkich oddziaływań: elektrycznych, magnetycznych, temperaturowych, chemicznych, grawitacyjnych, machanicznych, akustycznych, elektromagnetycznych, Bioplazma pełni też rolę generatora pól elektromagnetycznych. w zakresie mikro- i makroskali. Znamienna jest własna częstość plazmy charakteryzując ją jako generator falowy w paśmie podczerwieni i mikrofalowym. (…)

Satelitarna budowa korony drzew jest równocześnie wielką anteną nadawczą w biosferę. Zespół leśny nie jest zbiorem niemych drzew i krzewów, lecz elektromagnetycznie rozgadanym zespołem z własnym szyfrem, ale jest też nadajnikiem programu organizmu, programu nie znanej nam bliżej informacji. Narodziny bioinformacji są bardzo pierwotne, sięgają prawdopodobnie czasu powstania życia. (…) F.W. Cope znajduje miejsce na otoczkę z hipotetycznych dipoli elektromagnetycznych EH wokół człowieka i przedmiotów stałych. Dipole te ulegają w krańcowo silnych polach magnetycznych dysocjacji na monopole elektryczne i magnetyczne. Niektóre z nich stają się tachio- nami, cząstkami o prędkości przekraczającej prędkość światła. Oczywiście, eksperymentalnie jest to nie do stwierdzenia. Cope, poważny zresztą badacz, zastrzega się, że jest daleki od wszelkiego mistycyzmu, hipoteza ta ma wytłumaczyć biokosmiczne fenomeny. Wśród nich widzi następujące:

– a) dzienny cykl oddziaływań antygen – antyciało w wyniku nieznanego promieniowania kosmicznego:

– b) nieznane promieniowanie słońca, na które reagują ludzie z zaawansowaną gruźlicą, jest to promieniowanie różne od wszelkich innych elektromagnetycznych znanych dotychczas:

– c) nowy rodzaj promieniowania słonecznego możliwy do odkrycia przy użyciu detektorów zwierzęcych i ludzkich:

Praca Cope’a, mówiąca o tych zjawiskach, została opublikowana w poważnym periodyku „Physiological Chemistry and Physics” w 1978 roku.

– d) kolorowa aura wokół silnych magnesów i ludzi, dostrzegalna przez niektórych:

– e) linie sieci geobiologicznej, na które reagują różdżkarze” (51).

Leave a Reply