Zjawisko bioemanacji istot żywych – kontynuacja

Pole „L” jest czynnikiem regulującym pracę organizmu, jest więc oczywiste, że zmiany w tym polu sygnalizują najmniejsze zakłócenia w jego pracy. A więc zmiany w polu „L” wyprzedzają ujawnienie się symptomów różnych patologii organizmu. Na przykład zakłócenia w polu „L” mogą sygnalizować zmiany nowotworowe. Zdaniem uczonych badających to zjawisko można, wykorzystując tu właściwości pola „L”, wykryć w 95% występowanie złośliwych nowotworów. Pole „L” daje również obraz stanu psychiki badanego. W 1948 roku dr. Leonard J. Ravitz (junior) dokonał rewelacyjnego odkrycia, a mianowicie stwierdził istnienie ścisłego związku między stanem umysłu człowieka a polem „L”, czyli stało się możliwe zmierzenie stanu psychicznego za pomocą woltomierza. Znany jest wpływ psychiki na organizm. „Wola życia” potrafi czynić rzeczy nieprawdopodobne z medycznego punktu widzenia. Można powiedzieć, że pola „L” są „pomostem” czy też ogniwem łączącym psychikę i ciało. Gradient potencjału na ludzkim ciele nie jest stały, zależny jest od wielu czynników, w tym między innymi od faz księżyca. Krzywe potencjału mają charakter regularny u osób zdrowych psychicznie. Natomiast brak równowagi psychicznej można zobrazować posługując się opisem różnicy i gradientu potencjału w polu „L”, Doktor H. Burr stwierdził ponadto istnienie ścisłego związku między wszystkimi formami życia w kosmosie.

Leave a Reply